Facebook'ta PaylasSMMM Serkan TAVŞAN

1.300,00 TL NİN ALTINA DÜŞEN ASGARİ ÜCRETDE “İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ“

 

 Değerli Okurlar Asgari ücretlinin beklediği Tebliğ (28.10.2016 tarih 294 Seri Nolu) Nihayet çıktı. Ocak 2016 da kaleme aldığımız ve paylaşım rekorları kıran yazımızda da belirttiğimiz husus ve belirsizlikler Ekim ayının bitmesine 3 gün kala yukarıdaki Tebliğ ve Tebliğdeki bazı belirsizliklerle Muhasebecilerin Matrah artırımı dönemindeki fırtınalı yaşantısına bir dalga daha ekledi

Birazdan Konuyu Tebliğdeki örnekleriyle basit haliyle olayı açıklamaya çalışacağım fakat öncelikle bunun adaletsiz bir uygulama olduğunu Bekar, Evli eşi Çalışan veya Evli olup çocuklarının sosyal güvencesi eşi tarafından karşılanan Asgari ücretliye bir fayda sağladığı ancak diğer personellere de aynı zamanda eşitsizlik doğurduğunu belirterek açıklamalara başlıyorum.

PEKİ BU OLAY NEDEN ORTAYA ÇIKTI :

Malumunuz Bekar, Evli eşi Çalışan veya Evli olup çocuklarının sosyal güvencesi eşi tarafından karşılanan Asgari Ücretli personel AGİ de ilk basamakta yer almakta ve Asgari Ücretlinin Ekim ayında Gelir Vergisi Matrahının 2. Dilime ulaşmış olması (Maliye burada yılın başında planlamayı yapabilirdi ancak Asgari ücretli dışındakilerden alacağı vergilerde bir kayıp olmasını istememiş olmalı ki bunu yapmadı) ve yukarıda anılan özelliklere haiz personellerin maaşı 2. Vergi Diliminden dolayı 1.231,01 TL ye düştüğü ve ASGARİ ÜCRETİN 1.300.00 TL olması Hükümetin Seçim vaatleri arasında olduğundan dolayı bunda bir sapma oluşturması Maliye’yi böyle bir çalışma yapmaya zorladı.

PEKİ TEBLİĞDEKİ CAN ALICI NOKTALAR NELERDİR:

Öncelikle Tebliğde bazı belirsizlikler olsa da çıkardığım en önemli nokta ve Maliye’nin Mantığının şöyle olduğunu gördüm.
“30 Gün çalışan Hiçbir personelin maaşı 1.300,99 TL Netin altına düşmeyecek”

ŞU SORULAR AKILLARA GELEBİLİR :  

Soru : Kısmi çalışan, raporlu olan, ücretsiz izinde olan, işe başladığı ve ayrıldığı vb. nedenler ile 30 günden aşağı çalışan personelin durumu ne olacak?
5. Maddenin buna açıklık getirdiğini düşünüyorum.
(Madde 5) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin
1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır."

ÖRNEKLER İLE AÇIKLAMAK GEREKİRSE

1- Bu hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.231,08=) 69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir. 

2- Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (B)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.344,22 TL olup Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.274,22 TL’ye düşmektedir. 
Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.274,22=) 26,77 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir. 
Böylece, örneğimizdeki hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 26,77 TL’lik tutar, asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

3- Evli, eşi ücretli olarak çalışan Bayan (C), 1.700 TL brüt ücret almaktadır. Bayan (C)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.338,88 TL’dir.
Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.266,63 TL’ye düştüğünden (1.300,99-1.266,63=) 34,36 TL’lik fark ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

4-Bay (D) asgari ücretle çalışmaktadır. Bay (D) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.
Bay (D)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.387,45 TL’dir. Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.317,45 TL’ye düşmektedir. 
Bay (D), Ekim ayı net ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanamayacak ve kendisine 1.317,45 TL ödenecektir.

Hesaplamalarıma göre Yıl başından beri çalışan ve 1.751,10 TL brüt ücreti olan personel yıl içerisinde gün kesintisi yok ise bu 1.300,99 TL nin altına düşmeyeceği için üst limit olarak uygun bir nokta diye düşünebilirsiniz. Yani bunun üzerinde yıl başından beri kesintisiz Brüt Maaşı olan personel bu uygulamanın içinde yer alamayacaktır. Ancak yıl içerisinde giriş çıkışı olan ve bazı nedenlerle dilime erken ya da geç girenlerin durumu ayrıca değerlendirilmelidir.

OZETLE VE EN BASİT HALİYLE :

Ekim Kasım Aralık 2016 dönemlerinde 30 Gün çalışan personelde Asgari Ücret 1.300,99 un altına düşünce aradaki farkı AGİ ile tamamlayacağız.
 En Önemli Noktalardan birisi de Her ne şekilde olursa olsun Personelin Ücreti 1.300,99 TL nin üzerinde ise BU TEBLİĞDE YER ALAN İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİ KESİNLİKLE UYGULAMIYORUZ

https://www.facebook.com/groups/muhasebebilenlertoplulugu
(BİZİ BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ)

S.M.Mali Müşavir 
Serkan TAVŞAN

 

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura