Facebook'ta PaylasAhmet Metin AYSOY

Mali Müşavirlerin Özellikli Konularda SGK Soruları ve Cevaplar

 

1- Emeklilik talebinde bulunup, aynı işyerinde çalışmaya devam edilmesi halinde, SGK bildirimleri nasıl yapılacak?

 • Tahsis talebinde bulunmak için, işten ayrılış bildirgesini verin.
 • Ertesi gün sosyal güvenlik destek primine tabi olarak işe giriş bildirgesini düzenleyin.
 • Aylık prim ve hizmet belgesini; ay başından işten ayrıldığı tarihe kadar geçen gün sayısının yer aldığı 1 nolu ve işe yeniden giriş tarihinden ay sonuna kadar geçen gün sayısının yer aldığı  2 nolu (SGDP) belge türüyle düzenleyin. Her iki belgede geçen gün sayısı toplamının 30 gün olması gerektiğine dikkat edin.
 • İşten ayrılış ve ertesi gün işe giriş işlemi şayet, 31 gün çeken aylarda olursa, toplam gün sayısını 30 güne dengelemek için, 1 günü eksik gün sayısı olarak girin.

2- İşe giriş bildirgesi verilmiş işçinin iş başı yapmaması halinde işe giriş bildirgesi nasıl iptal edilir?

 • İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kuruma verilmesi gerekmektedir.
 • e-sigorta sistemi işe giriş bildirgesinin verildiği gün, bildirgenin iptaline de izin vermektedir.
 • Bu nedenle, çalışmaya başlaması gerektiği gün içerisinde işe giriş bildirgesi verilen işçinin aynı gün de işe gelmemesi halinde, aynı gün de işe giriş bildirgesi e-sigorta vasıtasıyla iptal edilir.
 • İnşaat, balıkçılık ve tarım dışında kalan işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin  işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı günden önceki gün Kuruma verilmesi gerekmektedir.
 • e-sigorta sistemi işe giriş bildirgesinin verildiği gün, bildirgenin iptaline izin vermektedir.

  Bu nedenle, çalışmaya başlaması gerektiği günden önceki gün işe giriş bildirgesi verilen işçinin, işe gelmemesi halinde, bildirgenin verildiği günü takip eden günde, bildirgenin e-sigorta vasıtasıyla iptal edilmesine sistem izin vermemektedir. Bu durumda, işçinin işe başlamadığını kanıtlayan tutanak v.b belgelerle sosyal güvenlik merkezine başvurularak, işe giriş bildirgesinin iptali sağlanır. 

  3-Asgari işçilikle ilgili yapılan kayıt incelemesinde uygulanan/uygulanmayan cezalar hangileridir?

 • Asgari işçilik kayıt incelemesinde, sigortalılara mal edilmeyen fark asgari işçiliğin tespit edilmesi halinde,  hangi idari para cezalarının uygulanacağı ve hangi idari para cezalarının uygulanmayacağı aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Uygulanacak idari para cezaları

  - Tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

  - Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

  b) Uygulanmayacak idari para cezaları

  Fark işçilik miktarının tespitiyle alakalı:

  - Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesiyle ilgili olarak idari para cezası uygulanmaz.

  - İşyeri bildirgesinin verilmemesiyle ilgili olarak idari para cezası uygulanmaz.

  4- İhaleli işler ile Özel Bina İnşaatının devamlı işyeri işçileri ile yapıldığını belirterek, asgari İşçiliğin uygulanmaması için itiraz etmemiz durumunda SGK incelemeyi nasıl yapacak?

  • Devamlı işyerinde özel bina inşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işlerin veya yüklenim konusu işin başlamasından önce, yapılan işin durumuna uygun işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı,
  • İşin yapımı süresi içinde devamlı işyerine girişi ve çıkışı yapılan ya da işin başlamasıyla beraber devamlı işyerine girişi ve işin bitimiyle birlikte devamlı işyerinden çıkışı yapılan sigortalıların devamlı işyerinde çalıştırılmak üzere mi istihdam edildiği, yoksa sadece yapımı üstlenilen ihale konusu işlerde veya özel bina inşaatlarında istihdam edilmek üzere işe alınıp devamlı işyeri ile hiçbir bağı olmadan buralarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı,
  • İşyerinde çalıştığı tespit edilen kişilerin yaptıkları işler ve sigortalılık niteliklerinin saptanması (Gerektiğinde nitelikli personelin diploma, sertifika, çalışma belgesi gibi yeterlilik belgelerinin temini),
  • Devamlı işyerinde çalıştırılan sigortalıların yanı sıra dışarıdan üçüncü kişi/kişilerden fatura karşılığı hizmet alınıp alınmadığı, inceleme konusu işte işverenlerin/şirket ortaklarının veya sigortalılık niteliğine haiz olmayan kişilerin çalışmalarının bulunup bulunmadığı,
  • İnceleme konusu işin yapıldığı dönemde devamlı işyeri işçileri tarafından asgari işçilik incelemesine tabi başka işlerin yapılıp yapılmadığı, yine inceleme konusu işin yapıldığı dönemde devamlı işyerinden özel sektöre yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerin bulunup bulunmadığı,
  • İşverenin makine parkı bulunması ve ifa edilen işte bu parkta bulunan araçların da kullanılmış olması halinde bu araçların edinme ve faaliyete başlama tarihlerinin tespiti,

  yönünde inceleme yapılır.

  Ahmet METİN AYSOY

  27.10.2016

 

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura