Facebook'ta PaylasSedat Eryürek SMMM - DENETÇİ

VERGİ BARIŞINDAN YARARLANMALI (MIYIZ ?)

 

 Kamuoyunda vergi barışı olarak bilinen, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun gerçek kişilere ve şirketlere 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarında  matrah artırımı yapmaları halinde. Bu dönemlere ilişkin olarak inceleme yapılmayacağı, garantisi  sunmaktadır. Ancak bazı özellikli durumlarda, hem vergisel açıdan hem de ceza hukuku yönünden. İncelenme yapılabileceği hususunu da  göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu nedenle, gerçek kişilerin veya şirketlerin, matrah artırımında bulunmayı düşündükleri dönemler için, vergisel ve cezai yönden risk analiz yapmaları. Yapılan  analiz sonuçları, doğrultusunda  karar vermelerinin   daha uygun olacağı düşüncesindeyim.. 

Gerçek kişilerin veya şirketlerin, öncelikle vergi kanunun,  cevaz verdiği, dönemlere ilişkin, vergisel bir risk analizi yapmaları. Bu risk analizi doğrultusunda, vergi barışından yararlanmaları halinde, ödeyecekleri tutar ile yararlanmadıklarında, ödeyecekleri tutarı, karşılaştırmaları ve bu sonuçlara göre karar vermelerinin daha mantıklı olacağı düşüncesini taşımaktayım. 

Mükelleflerin;Kurumlar veya Gelir vergisi açısından, matrah artırımında bulunmak yönünde istekleri olmakla beraber. Katma Değer Vergisi açısından, maliyetinin yüksek olması, nedeni ile  matrah artımı yapma eğilimde olmadıkları. hem meslek mensuplarımızca bilinmekte, hem de kamuoyuna da yansımaktadır. Vergi İdaresinin, geçmiş dönemlerde, Kurumlar vergisi veya Gelir vergisi açısından matrah artırımında bulunan mükellefleri, Katma Değer Vergisi yönünden,  incelemeye alındığı gerçeğini. Mükelleflerin, göz ardı etmemeleri kendileri yararına olacağı düşüncesini taşımaktayım. 

Katma Değer Vergisi açısından; matrah artırımda bulunmayan mükelleflerin, incelemeye alındıklarında, Vergi Hukuku Ve Ceza Hukuku yönünden karşılaşacakları riskler bulunmaktadır.Vergi Hukuku yönünden; eğer Mal ve hizmet aldığınız mükellefin,  vergi inceleme elemanına defter ve belgeleri sunmaması, adresinde bulunmaması yada sahte fatura düzenlediğine dair vergi suçu raporu olması durumlarında,  Vergi idaresi mal ve hizmet için ödediğiniz bedeli gider unsuru olarak kabul etmemekte ve ödediğiniz katma değer vergisi tekrar talep etmektedir. Ayrıca   vergi idaresinin sakıncalılar listesine girme riski ile karşı karşıya kalacağınız gibi; ticari yaşamınızda olumsuz etkilebilecektir. Ceza Hukuku yönünden ise;  bilerek sahte fatura kullandığınıza yönelik, vergi suçu raporu düzenlenebileceğini  ve ceza davası açılabileceği hususunu göz ardı etmemeniz  gerekir. 

Vergi Barışı kanunu; Bilanço Esasına göre defter tutan mükelleflere; Kayıtlarda yer aldığı halde, işletmede bulunmayan,  kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin, işletme kayıtlarını düşük bir vergi ödemek sureti ile  düzeltme imkanı sunmaktır. Ancak  Mükelleflerin, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin vergi barışından yararlandıkları geçmiş dönemlerde. Vergi idaresi,  yapılan düzeltme kayıtlarına istinaden ortaklara kar dağıtımı yapıldığı bahisle, tarhiyat yaptığı ve  stopaj ödettirdiği  gerçeği hususunu göz ardı etmemeleri  gerekir.  

Vergi Barışı Kanunu, Bilanço Esasına göre defter tutan mükelleflerin; İşletmelerinde mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili düşük bir vergi ödeyerek  düzeltme imkan getirmiştir. Bu imkandan yararlanan mükelleflerin bilançolarının gerçeği yansıtması imkanına kavuşacak olmaları ve bankalar nezdinde kredibilitesini yükseltmek isteyen mükellefler için büyük bir avantaj arz etmektedir. Başka bir avantajı da kurumsallaşma yolunda ilerleyen bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ekstra bir avantaj sağlamasıdır. 

Vergi Barışı Kanunundan yararlanan mükelleflerin;  aftan yararlandıkları döneme ilişkin, Vergi kanunlarına göre, tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti yükümlülüğü devam etmekte olup. Vergi idaresince istendiğinde ve  ibraz yükümlülüğünü yerine getirmedikleri takdirde, on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacaklarını unutmamaları yararlarına olacaktır. 

 Vergi Barışı Kanunundan yararlanan mükelleflerin aftan yararlandıkları döneme ilişkin,  bilerek sahte fatura kullandıkları yada düzenlendiklerinin tespiti halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacaklarını unutmamaları yararlarına olacaktır. 

Sonuç itibari ile Mükelleflerin, matrah artırımı yapmaları halinde; Bu dönemlere ilişkin olarak inceleme yapılmayacağı, garantisi  sunmakla beraber bazı özellikli durumlarda, hem vergisel açıdan hem de ceza hukuku yönünden. İncelenme yapılabileceği hususunu da  göz önünde bulundurmalıdırlar.

Sedat ERYÜREK
SMMM / BAĞIMSIZ DENETCİ
17.10.2016

 

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura