Facebook'ta PaylasMustafa KESKİN - SGK Eski Baş Müfettişi

AF KAPSAMINA GİRMEYEN SGK ALACAKLARI

 

 Değerli okurlarım; Geçen haftaki yazımda SGK alacaklarına affın çıktığını ve af başvurularının başladığını belirtmiştim. Af kapsamındaki SGK alacaklarının hangi kalemlerden oluştuğunu da yazımın konusu yapmıştım. Tabi herkes kendisini ilgilendiren ve dertli oldukları konuların af kapsamında olup olmadığını öğrenmek için mail atıyor yada telefonla ulaşıp sorular iletiyorlar. Bu soruları da dikkate alarak bugünkü yazımızda  SGK nın hangi alacaklarının af kapsamında olmadığından bahsedeceğim. Konu başlıklarına geçmeden önce kalem olarak af kapsamında olmasına rağmen 30.06.2016 tarihinden sonraki prim alacakları ile 18.08.2016 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezalarının af kapsamında bulunmadığını tekraren belirtmek isterim.


İŞ KAZASI DOLAYISIYLA ÇIKARILAN RUCU ALACAKLARI;

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla çıkarılan rucu borçlarıyla karşı karşıya kalan işverenlerin durumlarını ve yapılan kanuni ancak vicdani olmayan uygulamanın mantıksal hatalarını bu köşeden bir çok defa dile getirdim. Uygulamanın tamamen ortadan kalkması gerektiğini dayanaklarıyla dile getirmemize rağmen bırakın uygulamaya son vermeyi, SGK nın bu neviden alacağının af kapsamına alınmamasını açık bir adaletsizlik olarak görüyorum. Hele ki bir önceki kısmi af yapılanmasında bu alacaklar af kapsamına ilk defa alınmışken şimdiki af kapsamından tekrar çıkarılması anlaşılması mümkün olmayan bir uygulamadır. 

DONDURULAN SÜRELERİN İHYASIYLA OLUŞAN BAĞ-KUR ALACAKLARI;

Bağ-Kur hizmetlerini donduran sigortalıların dondurulan bu sürelerle ilgili tekrar ihya yapmak istemeleri halinde çıkacak yeni borç üzerinden hiç bir indirime gidilmeyecektir. Bu borçlarla ilgili af kanunu kapsamında bir işlem yapılamayacaktır.

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN CEZALAR;

SGK, genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında özel hastaneler ve eczanelerden hizmet alınması ile ilgili sözleşme yada protokoller yapıyor.
Sözleşme yaptığı sağlık hizmet sunucularına sözleşmeye uymamalarından dolayı yine sözleşmede belirtilen nitelikte para cezası uygulamaları yapıyor. SGK tarafından sağlık hizmet sunucularına söz konusu sözleşmeler çerçevesinde kesilen para cezaları da af kapsamında bulunmamaktadır.

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDEN MAHRUM KALMA CEZALARI;

SGK prim alacaklarının ferilerinin bir kısmından vazgeçip prim asıllarını af kapsamına dahil etmediği için konuyu prim yapılandırması olarak tanımlıyor. Ancak idari para cezaları yönünden konu değerlendirildiğinde bir affın olduğu çok net, çünkü idari para cezalarının ödeme planına uyulması şartıyla %50 si direk siliniyor. SGK tarafından cezaların yarsı silinirken ceza niteliğinde bir uygulama  olan bir yıl boyunca beş puanlık indirimden yararlanamama cezası ile ilgili af kanunu kapsamında hiç bir düzenlemeye yer verilmemiştir. En azından beş puanlık indirimden yararlanma cezası verilen işverenlere, cezanın kalan süresini %50 azaltılmak suretiyle bir uygulama yapılarak adalet sağlanmış olurdu.

Mustafa KESKİN - 19.09.2016

 

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura