Facebook'ta PaylasSedat Eryürek SMMM - DENETÇİ

REKLAM HARCAMALARIN TAMAMI GİDER YAZILABİLİRMİ ?

 

 Günümüz şartlarında; reklam  harcamaları pazarlama faaliyetinin en önemli ve en çok kullanılan aracıdır. Firmalar reklam faaliyetleri için bütçelerinden önemli paylar ayırmaktadırlar. Başka bir anlatımla reklam ve tanıtım giderleri şirketlerin önemli gider kalemlerinden biridir.

Reklam Harcamalarının tamamı vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmektedir. Yalnız, toplum sağlığına olan zararı bilinen, alkol ve tütün mamulleri reklamı özel kanunlarla sınırlandırılmış ve vergi mevzuatı açısından %50’si kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmiştir. Şirketlerin dönem karı oluşmasa bile Yaptıkları reklam harcamalarının tamamını gider olarak yazabilmektedirler.

Reklam, tanıtım harcamalarının gider olarak kayıt edilebilmesi için ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkisinin bulunması ve yapılan harcama ile elde edilen faydanın orantılı olması ve ilgili tutar GVK’nın 40’ıncı maddesi doğrultusunda “ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler” kapsamında olması gerekmektedir.

Yapılan harcama karşılığında, katalog, broşür, afiş, dergi, kıyafet, web sitesi, pano vb. basılı ve dijital materyallerde şirketiniz logosunun yer alması, şirket ürünlerinin tanıtımının yapılması, stand açılması, toplu ortamlarda şirket ve verilen hizmetler hakkında açıklamalarda bulunulması, sunum yapma hakkı tanınması, gibi menfaatler elde edilmesi yapılan harcamanın reklam harcaması olarak değerlendirilebilmesine imkan tanımaktadır.

Mahiyeti itibariyle tamamen reklam, tanıtım harcaması niteliğindeki sözleşmelerde, sadece “reklam-tanıtım sözleşmesi” ibaresine yer verilmesi, sponsorluk tabirinin kullanımından kaçınılması olası riskleri bertaraf etmek için yeterli olacaktır. Bu özellikteki sözleşmelere ilişkin harcamalar, tanıtım harcamasının ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili bulunması ve yapılan harcama ile elde edilen tanıtım hizmetinin orantılı olması halinde GVK’nın 40’ıncı maddesi kapsamında kurum kazancından indirilebilecektir. KDV tutarları indirilecek KDV olarak dikkate alınabilecektir. Başka bir anlatımla; Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Muamelenin gerçek mahiyeti şirket tanıtımının sağlanması karşılığında belli bir bedelin ödenmesi ise söz konusu harcama reklam ya da tanıtım harcaması olarak değerlendirilebilir.

Günümüz şartlarında,yapılan harcamanın reklam yada sponsorluk harcaması  konusunda kimi zaman tereddütler yaşanmaktadır. Her iki harcamanın da pazarlama faaliyeti kapsamında kitlelere ulaşmada; iletişim aracı olması, üretici firmayı tanıtma gibi benzer özelliklere sahip olmaları nedeni ile bu ayrımın iyi yapılması gereklidir. Bu ayrım yapılmadığı takdirde firmalar vergi avantajından yararlanmak isterken vergisel ceza ile karşılaşmalarına yol açar. 

Vergisel açıdan;Reklam harcamaları ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilgili olması halinde GVK’nın 40/1’inci maddesi kapsamında değerlendirilir. Sponsorluk harcamalarında ise yapılan harcama ile ticari kazanç elde etme arasında doğrudan ve ölçülebilir bir ilişki kurmak çoğu zaman mümkün olmadığından. Kanun koyucu  GVK’nın 89. ve KVK’nın 10. maddelerinde indirim müessesesi yoluyla kazançtan indirme imkanı tanımıştır.

Burada temel ayrım reklam harcamaları kurum kazancının tespitinde doğrudan indirim konusu yapılabilmesine karşın sponsorluk harcamalarının ancak ilgili dönemde kazanç oluşmuşsa indirilebileceği hususudur. Firmalar sıklıkla uygulamalarında sponsorluk niteliğindeki harcamalarını da sehven ya da kasten reklam harcaması olarak değerlendirilip kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapabilmektedirler. 

Sonuç itibari ile firmalar, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilgili olan reklam harcamalarını GVK’nın 40/1’inci maddesi kapsamında doğrudan gider yazıp  vergiden düşebilmektedir.

Sedat ERYÜREK
SMMM

 

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura