Facebook'ta PaylasSedat Eryürek SMMM - DENETÇİ

2015 YILINDA UNUTULMAMASI GEREKENLER

 

 2015 yılında; aşağıda maddeler halinde özetlediğim hususlara firmaların, dikkat etmeleri halinde, işlerinin daha sağlıklı yürüyeceği, gereksiz yere  ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaklardır.

 1)    Anonim şirketlerde; Yönetim kurulu, temsil yetkisi olmayan yönetim kurulu üyesini ya da şirketlerinde hizmet akdi ile çalışan birini ticari vekil veya diğer tacir yardımcı şeklinde atamaları halinde, Türk Ticaret Kanunun yönetimin devri başlıklı 367 maddesine göre hazırlayacakları iç yönergede görev tanımının açıkça belirtmeleri ve düzenlenen bu iç yönergenin tescil ve ilanın yapılmasını gerektiğini,

2)    Limited Şirketlerde; şirket müdürleri, şirkette hizmet akdi ile çalışanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcı şeklinde atamaları halinde, Türk Ticaret Kanunun yönetimin devri başlıklı 367 maddesine göre hazırlayacakları iç yönergede görev tanımının açıkça belirtmeleri ve düzenlenen bu iç yönergenin tescil ve ilanın yapılmasını gerektiğini,

3)    Anonim Şirketlerin; Yönetim Kurulu Karar Defterini, 2015 Yılı Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerektiğini,

4)    Limited şirketlerin; Yönetim Kurulu Karar Defteri kullanıyorlarsa, 2015 Yılı Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerektiğini,

5)    Anonim Şirketler; “Yevmiye Defterinin” kapanış tasdiklerini, 30 Haziran 2015 Tarihine kadar notere yaptırılmaları gerektiğini,

 

6)    Limited şirketler; “Yevmiye Defterinin” kapanış tasdikini, 30 Haziran 2015 Tarihine kadar notere yaptırılmaları gerektiğini,

 

7)    Türk Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden fatura ve gider pusulalarında İşletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma zorunluluğu var ise tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi gerektiğini,

 

8)   Anonim şirket ve Limited şirket Ortak ve yöneticilerinin şirkete karşı belirli koşullar altında borçlanabileceklerini,

 

9)    İşyeri Kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, BANKAYA yatırmak zorunda olduğunuzu,

10) Sigortalı çalışanınız varsa her ay muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesini, bulundurmanız gerektiğini, ücret bordrosunu ve ücret hesap pusulasını çalışanlarınızın imzalaması gerektiğini,

11) On kişi çalışan işyerlerinde işçilerin ücret ödemeleri bankadan üzerinden yapılacağını Perakende satış fişi, yazarkasa fişi, fatura vb. belgelerin düzenlememenin tespit edilmesi halinde, Özel Usulsüzlük Cezası ile muhatap olacağınızı,

12) Satış yapılan her gün yazarkasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu almayı,

13) Her mal alımı ve diğer masraflarınızın faturalarını ve ödeme makbuzlarını almayı var ise gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını düzenlemeyi,

 

14) Sattığınız malın işyerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte (kargo şirketi ile gönderseniz bile) sevk etmek zorunda olduğunuzu, Ancak Satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda olmadığınızı,

 

 

15) Verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini , pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye işyeri hesap özetlerini muhasebe ye aylık evraklarla birlikte vermeyi,

16) Her ay mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız kişi ve şirketlerden Cari Hesap Ekstresi almayı, vermeyenleri ikaz ederek mutlaka istemeyi,

17) Tüm evraklarınızı eksiksiz muhasebeye teslim etmeyi, Geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden uyarmayı, acil olarak göndermelerini sağlamayı, Zamanında teslim edilmeyen evraklardan Ba Bs formlarının bildirilmesinden doğabilecek sorumluluk size ait olduğunu, Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın mali cezasının olduğunu,

18) Dönem sonlarında işyerinizdeki emtiaları saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit etmeyi, (V.U.K.ilgili amir hükümlerine göre) ve oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak muhasebeye vermeyi,

19) Adres değişikliği, iştigal konusu değişikliği, kira kontratlarında değişiklik, şube açılış ve kapanış işlemleri gibi, işlem ve değişiklikleri olay gerçekleşmeden önce muhasebeye bildirmeyi, Aksi halde cezai işlemlere maruz kalabileceğinizi,

20) Bir ay içerisinde 8.000,00 (SEKİZBİN) TL ve üzerindeki alım faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenlettirmeyi, yine satış faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenlemeyi, Bu faturaların ödemelerini mutlaka ÇEK, BANKA HAVALESİ ve EFT’Sİ veya POSTA ÇEKİ ile yapmayı veya tahsil etmeyi, muhasebedr.com

21) Firmanız şirket olarak (limited şirket, anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmamayı ve kullandırmamayı, Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabileceğini, Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabileceğini, Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılması gerektiğini,

22) Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemeyi, Sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması durumuyla karşı karşıya kalacağınızı,

23) Firmanızın resmi banka hesaplarındanbaşka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmamayı, Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmamayı,

24) Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmamayı, Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmamayı,

25) Vergi Dairesi, SGK ve diğer kurumlardan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak anında muhasebeye iletmeyi,

26)               İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan EN GEÇ 1 GÜN ÖNCE muhasebeye bildirmeyi, bildirimleri mutlaka bir yazı yada e-posta ile yapmayı, doğabilecek zararlardan meslek mensubunun da sorumlu olacağını,

 

27) İşçilerin işten çıkış tarihini, AYNI GÜNDE ve mutlaka bir yazı (E-posta da olabilir) ile muhasebeye bildirmeyi,

 

28) İşe aldığınız işçilerin mutlaka PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINI imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgâh, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf ) tamamlatmayı,

 

 

 

29) İstifa eden işçilerden İSTİFA ve İBRA DİLEKÇESİ almayı,

 

30) İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme,işe gelmeme,hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı ve böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka Mali MÜŞAVİRİNİZLE irtibat kurmayı,

31) Mevcut çalışan işçileriniz eve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere AİLE DURUM BİLDİRİMİ formunu doldurtup (yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye göndermeyi,

32) Her ayın son iş günü SİGORTA ve BAĞ-KUR PRİMLERİ ödemeleriniz olduğunu,

 

33) İşyerinizde Vergi Levhasını, bulundurmanız gerektiğini,

 

34) Yazar kasa kullanıyorsanız Yazarkasa Levhasını mutlaka görünür bir yere asmayı,

 

Sedat ERYÜREK
SMMM - Bağımsız Denetçi  

 

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura