SERBEST MESLEK KAZANLARINDA (TELF KAZANLARI) STSNA (GVK .Md.18)

   
TELF KAZANCI ELDE EDENLER STSNA KAPSAMINA GREN ESERLER
Mellif (kitap yazan, kitap hazrlayan kimse, yazar) Roman, iir, yk (Hikaye), Makale, Bilimsel aratrma ve nceleme, Rportaj v.b eserler
Mtercim (evirmen) Baka dillerden yaplan tercme
Heykeltra Ta, tun, bakr, kil, al, aa, plastiklerden  yaplan heykel ve benzerleri
Hattat (Gzel yaz yazma sanat ) Gzel yazlar, tezhipler (yaldzlama, boyama, ssleme ii yapanlar
Ressam (Resim yapan kii) Her trl resim, desen, pastel, gravr, kaligrafi, serigrafi gibi ok eitli rnler
Bestekar Her eit szl ve szsz musiki eserler
Bilgisayar Programcs Bilgisayarlarda kullanlan her eit  yazlm
Mucit (Yeni bir bulu ortaya koyan, yaratan kii ) Tescili yada patente balanan bulular ve icatlar.
Fikir ve sanat eserleri lim ve edebiyat eserleri, Musiki eserleri, Gzel sanat eserleri, Sinema eserleri
Yukarda saylanlarn yasal miraslar.  Yukardakilerin tamam
   
1- Eserlerin neir, temsil, icra ve tehir gibi suretlerle deerlendirilmesi karlnda alnan bedel ve cretler istisnaya dahildir.
2- Yukarda yazl kazanlarn arz olarak elde edilmesi istisna hkmnn uygulanmasna engel tekil etmez.
3- Telif haklar nedeniyle yaplan demelerden GV stopaj  (% 17 )yaplr.  Ayrca Yllk Gelir Vergisi Beyannamesi  verilmez.
4- Gelir Vergisi Kanununun 94 nc maddesinde saylan kii, kurum ve kurulular, ayn Kanunun 18 inci maddesi kapsamna giren (Telif kazanlar) kiilere yapacaklar demeler ile ilgili olarak gelir vergisi stopajna esas olan miktar zerinden  % 18 orannda KDV hesaplayp sorumlu sfatyla beyan ederek deyeceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura