YILLIK BEYANNAMENN VERLMES VE GELRN TOPLANMASI

 
Bir kiinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan olumas mmkndr. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceine ilikin aklamalar aadadr. 
 
TAM MKELLEFYETTE; 
 

BEYANNAMEYE DAHL EDLECEK GELRLER (Md.85

 
Aadaki gelirler iin (istisna hadleri iinde kalan ksmlar hari) yllk beyanname verilecektir. 
• Gerek usulde vergilendirilen ticari kazanlar 
• Gerek usulde vergilendirilen zirai kazanlar 
• Serbest meslek kazanlar 
• 21.000 TL’yi aan Dier kazan ve iratlar (2013 yl iin)
• Tevkif suretiyle vergilendirilmemi cretler (Dier cretler hari) 
• Birden fazla iverenden alnan ve birden sonraki iverenden alnanlarn toplam 2013 yl iin 26.000 TL’yi aan tevkif suretiyle vergilendirilmi cretler,
• Tevkif suretiyle vergilendirilmi ve toplam 26.000 TL’yi (2013) aan Gayrimenkul ve Menkul sermaye iratlar, 
• Bir takvim yl iinde elde edilen ve toplam (2013 yl iin) 1.390 TL’yi aan, tevkifata ve istisna uygulamasna konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar,
Gelir Vergisi mkellefli,Ticari ve gerek usulde tespit edilen zirai kazanlar ile serbest meslek kazanlar ile ilgili olarak bu faaliyetlerden zarar edilmi olsa dahi yllk beyanname vermek zorundadrlar. 
 

BEYANNAMEYE DAHL EDLMEYECEK GELRLER (Md.86)

 
Aadaki gelirler iin beyanname verilmeyecektir. 
• Gerek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanlar. 
• Vergi kesintisine tabi tutulmu olan mevduat faizleri ve repo gelirleri. (GVK Ge.67)
• Vergi kesintisine tabi tutulmu olan zel finans kurumlarnca kar ve zarara katlma hesab karlnda denen kar paylar. (GVK Ge.67)
• Menkul kymetler yatrm fonlarnn katlma belgelerine denen kar paylar (GVK Ge.67)
• Kurumlarn 31.12.1998 ve daha nceki tarihlerde sona eren hesap dnemlerinde elde ettikleri kazanlarn datm dolaysyla elde edilen kar paylar. (GVK Ge.62)
• Kurumlarn karlarn sermayeye eklemek suretiyle gerekletirdikleri kar datm ilemleri sonucunda elde edilen kar paylar. 
• Kazan ve iratlarn istisna hadleri iinde kalan ksm,
• Toplam (2013 iin) 1.390 TL’yi amayan, tevkifata ve istisna uygulamasna konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar. 
• Tek iverenden alnm ve tevkif suretiyle vergilendirilmi cretler ile birden fazla iverenden alnan ve birden sonraki iverenden alnanlarn toplam 26.000 TL’yi amayan tevkif suretiyle vergilendirilmi cretler 
• Tevkif suretiyle vergilendirilmi ve toplam (2013 iin) 26.000 TL’yi amayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlar 
• Tevkif suretiyle vergilendirilmi bulunan her nevi tahvil ve hazine bonosu gibi menkul kymetlerin geri alm veya satm taahhd ile iktisap veya elden karlmas karlnda salanan menfaatler.
Dier gelirler dolaysyla yllk beyanname verilmesi durumunda da yukarda saydmz bu gelirler yllk beyannameye dahil edilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura