2014 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

Matrah Veraset Yoluyla İvazsız 
İntikallerde (%) İntikallerde (%)
İlk 190.000,00 TL İçin 1 10
Sonra gelen 440.000,00 TL İçin 3 15
Sonra gelen 970.000,00 TL İçin 5 20
Sonra gelen 1.800.000,00 TL İçin 7 25
Matrahın  3.400.000,00 TL 'yi aşan bölümü 10 30

2014 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

a- Evlatlıklar dahil, Füruğ ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde 146.306,00 TL'si, füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292.791,00TL'si,
b- İvazsız İntikallerde ( Hibe,Hediye,Çekiliş  vs.)  3.371,00 TL'si,
c- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde  3.371,00 TL'si Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır.
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura