4857 SAYILI KANUNU'NA GRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI KANUNU'NA GRE UYGULANACAK PARA CEZALAR
(01.01.2011 tarihinden itibaren)

 

KANUN MADDES

CEZA MADDES

FL

2011 YILI CEZA MKTARI (TL)

AIKLAMA

3/1-2

98

yerinin aln ve kapann bildirmemek, iyerini bildirme ykmllne aykr davranmak.

122

altrlan her ii iin para cezasnn kesinlemesinden sonra bildirim ykmllne aykrln srmesi halinde takip eden her ay iin ayn miktar ceza

3/2

98

yerinin muvazaal olarak bildirilmesi

12.327

yerini muvazaal olarak bildiren asl iveren ile alt iveren veya vekillerine ayr ayr ceza uygulanr.

3/2

98

Ar ve tehlikeli i kapsamndaki iyerinin bildirim ykmllne aykr davranmak

1.232

altrlan her ii iin.

5

99/a

ilere eit davranma ilkesine aykr davranmak

107

Bu durumdaki her i in

7

99/a

Geici likisine ilikin ykmllklere uymamak

107

Bu durumdaki her i in

8

99/b

alma koullarna ilikin belgeyi vermemek

107

Bu durumdaki her i in

14

99/b

ar zerine alma hkmlerine aykr davranmak

107

Bu durumdaki her i in

28

99/c

ten ayrlan iiye alma Belgesi vermemek, belgeye geree aykr bilgi yazmak

107

Bu durumdaki her i in

29

107

Madde hkmne aykr olarak ii kartmak (toplu ii karma)

442

ten karlan her i in

30

101

Kanunu’nun 30 ncu maddesi hkmlere aykr olarak zrl ve eski hkml altrmayan iveren veya iveren vekiline altrmad her zrl ve eski hkml ve altrmaz ise

1.671

altrlmayan her zrl ve eski hkml ve altrlmayan her ay iin
Kamu kurulular da bu para cezasndan hibir ekilde muaf tutulamaz.

32

102/a

cret ile bu kanundan doan veya TS'den yada i szlemesinden doan creti kasten dememek veya eksik demek

122

Bu durumdaki her i ve her ay iin

32

102/a

cret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her eit istihkak kural olarak, Trk paras ile iyerinde veya zel olarak alan banka hesabna dememek.

122

Bu durumdaki her i ve her ay iin

37

102/b

cret hesap pusulas dzenlememek

442

 

38

102/b

Yasaya aykr cret kesme cezas vermek veya kesintinin sebep ve hesabn bildirmemek

442

 

39

102/a

Asgari creti dememek veya eksik demek

122

Bu durumdaki her i ve her ay iin

41

102/c

Fazla alma cretini dememek veya iiye hak ettii serbest zaman alt ay iinde vermemek veya iinin onayn almadan fazla alma yaptrmak

219

Bu durumdaki her i in

52

102/b

Yzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

442

 

56

103

Yllk crelli izni yasaya aykr ekilde blmek,

219

Bu durumdaki her i in

57

103

zin cretini yasaya aykr ekilde demek veya eksik demek

219

Bu durumdaki her i in

59

103

Szlemesi fesh edilen iiye yllk izin creti dememek

219

Bu durumdaki her i in

60

103

Yllk izin ynetmeliinin esas usullerine aykr olarak izni kullandrmamak veya eksik kullandrmak

219

Bu durumdaki her i in

63

104

alma srelerine ve buna dair ynetmelik hkmlerine uymamak

219

 

64

104

Telafi almas usullerine uymamak

1.113

Bu durumdaki her i in

65

104

Ksa alma ve ksa alma denei dzenlemelerine uymamak

219

Bu durumdaki her i in

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.113

 

69

104

ileri geceleri 7.5 saatten fazla altrmak, gece ve gndz postalarn deitirmemek

1.113

 

71

104

ocuklar altrma yana ve altrma yasana aykr davranmak

1.113

 

72

104

Yer ve sualtnda altrma yasana uymamak

1.113

 

73

104

ocuk ve gen ileri gece altrmak veya ilgili ynetmelik hkmlerine aykr hareket etmek

1.113

 

74

104

Doum ncesi - sonras srelerde kadn iiyi altrmak veya cretsiz izin vermemek

1.113

 

75

104

i zlk dosyasn dzenlememek

1.113

 

76

104

alma srelerine ilikin ynetmeliklere muhalefet etmek

1.113

 

77

105/c

sal ve gvenlii hkmlerine aykr davranmak

1.232

 

78

105/a

sal ve gvenlii tzk ve ynetmeliklerine aykr davranmak

245

Alnmayan her i sal ve gvenlii nlemi iin ve alnmayan nlemler orannda izleyen her ay iin ayn miktar

78

105/c

Kurma izni ve iletme belgesi almadan iyeri amak

1.232

 

79

105/c

Faaliyeti durdurulan ii izin almadan devam ettirmek, kapatlan iyerini izinsiz amak

1.232

 

80

105/c

sal ve gvenlii kurullarnn kurulmas ve altrlmas ile ilgili hkmlere aykr davranmak

1.232

 

81

105/c

sal ve gvenlii hizmetleri ile ilgili ykmll yerine getirmemek.

1.232

 

85/1

105/d

Mesleki Eitim Almam i altrmak

616

Her i in

85/2

105/3

Ar ve tehlikeli ilerde 16 yandan kkleri altrmak veya ynetmelikte gsterilen ya kaytlarna aykr ii altrmak.

1.232

Her ocuk iin

86

105/b

Ar ve tehlikeli ilerde alanlar iin salk raporu almamak

245

Bu durumdaki her ii iin

87

105/b

18 yandan kk iiler iin salk raporu almamak

245

Bu durumdaki her ocuk ii iin

88

105/c

Gebe ve emzikli kadnlar hakkndaki ynetmelik hkmlerine uymamak

1.232

 

89

105/c

sal ve gvenlii ynetmeliklerine aykr davranmak

1.232

 

90

106

ve ii bulmaya araclk faaliyetini -Kur'dan izin almadan yrtmek

12.327

 

92/2

107/1-a

Tefti srasnda davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip gstermemek, Mfettilerinin 92/1.fkrada yazl grevlerini yapmak iin kendilerine her eit kolayl  gstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmek, yerine getirmemek.

9.862

 

96/1

107/1-b

fade ve bilgilerine bavurulan iilere iverenlerce telkinlerde veya kt davranlarda bulunmak

9.862

 

107/2

Mfettilerinin tefti ve denetim grevlerinin yaplmasn ve sonulandrlmasn engellemek.

9.862

 

dari para cezalarnn uygulanmasna ilikin hususlar
4857 Sy. Kanunu Madde 108 – (Deiik: 15/5/2008-5763/10 md.)
Bu Kanunda ngrlen idari para cezalar, 101 ve 106 nc maddelerdeki idari para cezalar hari, gerekesi belirtilmek suretiyle alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Blge Mdrnce verilir. (Deiik ikinci cmle: 13/2/2011-6111/79 md.) 101 inci ve 106 nc maddeler kapsamndaki idari para cezalar ise dorudan Trkiye Kurumu il mdr tarafndan; birden fazla ilde iyerleri bulunan iverenlere uygulanacak idari para cezas ise iyerlerinin merkezinin bulunduu yerdeki Trkiye Kurumu il mdrnce verilir ve genel esaslara gre tahsil edilir. 106 nc maddeye gre verilecek idari para cezas iin, 4904 sayl Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alnr.
5326 Sy KABAHATLER KANUNU; Madde 17; (7) dar para cezalar her takvim yl bandan geerli olmak zere o yl iin 4.1.1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 298 inci maddesi hkmleri uyarnca tespit ve iln edilen yeniden deerleme orannda artrlarak uygulanr. Bu suretle idar para cezasnn hesabnda bir Trk Lirasnn ksuru dikkate alnmaz. Bu fkra hkm, nispi nitelikteki idar para cezalar asndan uygulanmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura