GVK İstisnalar ve Hadleri

DÖNEMİ  2013 2014
   
Vergiden İstisna Yemek Bedeli       12,00 TL 12,00 TL
Konut Kira geliri istisnası  3.200,00 TL 3.300,00 TL
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında(Kar Payının 1/2 si) Beyan sınırı 26.000,00 TL 27.000,00 TL
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri Menkul Sermaye İratlarında Beyan sınırı  26.000,00 TL 27.000,00 TL
Değer Artış Kazançlarında istisna (Gayrimenkul Satışlarında) GVK Mük.Md.80 9.400,00 TL 9.700,00 TL
G.V.K.82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda istisna 21.000,00 TL 21.000,00 TL
       
             
             

ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI (GVK. Md . 23/8)

             
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere  12,00 TL olarak tespit edilmiştir. 
             
YIL GT/BKK İSTİSNA TUTARI  
2014 GVK GT 285 12,00 TL
2013 GVK GT 284 12,00 TL
2012 GVK GT 280 11,70 TL
2011 GVK GT 278 10,70 TL
2010 GVK GT 273 10,00 TL
2009 GVK GT 270 10,00 TL
2008 GVK GT 266 9,00 YTL
2007 GVK GT 259 8,80 YTL
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura