AMORTSMAN ORANLARI

       

Amortismana Tabi ktisadi Kymetler

Faydal mr (Yl) Normal Amortisman Oran
1       Binalar    
  1.1.     Ticari, snai, zirai ve mesleki iletmelerin idare binalar ile bunlarn salk ve sosyal hizmetlerinde kullandklar binalar, ticarethane, muayenehane, yazhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binalar, tiyatro ve benzeri elence yerleri, depo, ardiye, kapal spor sahalar binalar, spor sahalarndaki tribnler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar    
    1.1.1.   Beton, kargir, demir, elik 50 0,02
    1.1.2.   Yar kargir, yar ahap (Ahap yaplar zerine beton ve emsali pskrtmek suretiyle yaplm binalar dahil) 33 0,0303
    1.1.3.   Ahap, kerpi 20 0,05
    1.1.4.   Galip malzemesi sa, inko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahap tesisler ile benzeri binalar 15 0,0666
    1.1.5.   Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inaat antiye binalar ve prefabrik yaplar 10 0,1
    1.1.6.   Galip malzemesi cam olan binalar (depo ve tesisler) ve benzerleri 15 0,0666
    1.1.7.   Sarn ve benzerleri 50 0,02
    1.1.8.   Tanklar    
      1.1.8.1. spirto ve benzeri tanklar 15 0,0666
      1.1.8.2. Asit tanklar, yakt depolama tanklar, reine tanklar 10 0,1
      1.1.8.3. Dier tanklar 15 0,0666
  1.2.     Fabrika, atlye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binalar ile emsali hizmetlere mahsus binalar    
    1.2.1.   Beton, kargir, demir, elik 40 0,025
    1.2.2.   Yar kargir 25 0,04
    1.2.3.   Ahap 15 0,0666
    1.2.4.   Kerpi 10 0,1
    1.2.5.   Galip malzemesi sa, inko, teneke 10 0,1
    1.2.6.   Polyester izolasyonlu adrlar (Tayc iskeleti arlkl olarak elik civatalar ile monte edilmi elik konstrksiyondan veya elektro galvanizle kaplanm demir konstrksiyondan oluan adr niteliinde ina edilmi yaplar  4 0,25
  1.3.     Belirli bir ksm iyeri olarak kullanlan meskenler 50 0,02
  1.4.     kamet olarak kullanmdan kiralk hale getirilen evler 50 0,02
  1.5.     Gergili membran sistemleri 6 0,1666
2       Tesis ve Arazi Dzenlemeleri: Yaya kaldrmlar, otoparklar, kanallar, su yollar, arklar, setler, boaltma sistemleri, lamlar (Belediyelere ait lamlar hari), rhtm ve doklar, mendirek ve dalga kranlar, havuzlar (Sabit ve yzer), kuyular, reglatrler, bentler, ihata duvarlar, havai hatlar ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, souk hava tesisleri, bahe ve parklar, spor sahalar (Tribnler hari), kprler, itler, araziye yerletirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar 15 0,0666
  2.1.     Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi ose ve adi kaldrm ve bunlara benzeyen yollar) 8 0,125
3       Demirbalar    
  3.1.     yerinde Kullanlan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Dier Demirbalar: Bu snf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanlan iletiim aralar gibi kymetler ile iletmelerde mteriler iin tahsis edilen oturma gruplarn ierir. (Baka bir snflamada yer alan iletiim aralar hari) 5 0,2
  3.2.     Televizyonlar 5 0,2
  3.3.     Cep telefonu ve cep telefonu ara kiti 3 0,3333
  3.4.     Branda bezi, uval, kanavie, bez torba, naylon torba, kfe, su hortumu 2 0,5
  3.5.     Kasalar    
    3.5.1.   Plastik kasalar 5 0,2
    3.5.2.   Tahta kasalar 2 0,5
    3.5.3.   Demir, elik vb. materyallerden mamul para veya deerli eya saklamaya yarayan kasalar 50 0,02
  3.6.     Paletler    
    3.6.1.   Tahta palet 2 0,5
    3.6.2.   Plastik palet 5 0,2
  3.7.     Liman stoklama ve ykletme tesislerinin inaatnda kullanlan kazk temeller (Palplanlar) 3 0,3333
  3.8.     Istma malzemeleri    
    3.8.1.   Kazanlar (Scak su, kzgn su, buhar kazanlar) 15 0,0666
    3.8.2.   Istma borular 15 0,0666
    3.8.3.   Pompalar 15 0,0666
    3.8.4.   Vanalar, pislik tutucular, ek valflar 20 0,05
    3.8.5.   Scak hava apareyleri 20 0,05
    3.8.6.   Istclar (Radyatr, konvektr v.b.) 25 0,04
    3.8.7.   Scak su reteleri (Boyler, eanjr v.b.) 15 0,0666
    3.8.8.   ofbenler ve kombiler 10 0,1
    3.8.9.   Hidroforlar 10 0,1
    3.8.10.   Su yumuatma cihazlar 10 0,1
    3.8.11.   Genleme depolar 10 0,1
    3.8.12.   Brlrler 15 0,0666
    3.8.13.   ten yanmal motorlar 10 0,1
    3.8.14.   Soba 5 0,2
  3.9.     Konfor ve klima tesisat malzemeleri    
    3.9.1.   Klima santralleri (Vantilatr, aspiratr, stc-soutucu) 15 0,0666
    3.9.2.   Fan-coil cihazlar 15 0,0666
    3.9.3.   Komple borulu ve kapal tip soutma ve stma malzemeleri (VRF sistemleri) 10 0,1
    3.9.4.   Su soutma gruplar 15 0,0666
    3.9.5.   Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazlar 15 0,0666
    3.9.6.   Hava perdeleri 10 0,1
    3.9.7.   Havalandrma sistemleri 10 0,1
  3.10.     Merkezi mutfak cihazlar (Yiyecek ve iecek sektrnde tehir amacyla kullanlanlar dahil)    
    3.10.1.   Sebze soyma ve dorama makineleri 10 0,1
    3.10.2.   Et kyma makineleri 10 0,1
    3.10.3.   Mikserler 10 0,1
    3.10.4.   Buzdolab, derin dondurucu ve bunlara benzer soutma dolaplar 10 0,1
      3.10.4.1. rnlerin tehir ve muhafazas amacyla kullanlanlar 5 0,2
    3.10.5.   Yemek piirme tencereleri 10 0,1
    3.10.6.   Frnlar 10 0,1
    3.10.7.   Kuzine ve yer ocaklar 15 0,0666
    3.10.8.   Bulak ykama makineleri 10 0,1
    3.10.9.   Komple souk odalar 10 0,1
    3.10.10.   Yemek asansrleri (Monarjlar) 15 0,0666
    3.10.11.   Elektrik stcl yemek datm tezgah 10 0,1
  3.11.     Merkezi amarhane cihazlar    
    3.11.1.   amar ykama ve skma makineleri 10 0,1
    3.11.2.   t makineleri(Kolalama makineleri dahil) 15 0,0666
    3.11.3.   amar kaynatma ve kurutma makineleri 10 0,1
  3.12.     Asansrler (Yk, insan vb.) 10 0,1
  3.13.     Medikal malzemeler    
    3.13.1.   Otoklav cihazlar 10 0,1
    3.13.2.   Buhar Jeneratrleri 10 0,1
    3.13.3.   Sterilizatrler 10 0,1
    3.13.4.   Oksijen ve azot tpleri 20 0,05
    3.13.5.   Basn drcler (Oksijen, azot vb.) 10 0,1
    3.13.6.   Basnl hava kompresrleri 15 0,0666
    3.13.7.   Oksijen, vakum, azot, basnl hava priz ve abone fileri 10 0,1
    3.13.8.   Laboratuvar cihazlar    
      3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) 5 0,2
      3.13.8.2. Etv, su banyosu, stc sistemler 5 0,2
      3.13.8.3. Kartrc ve alkalayclar 6 0,1666
      3.13.8.4. Mikroskoplar 6 0,1666
      3.13.8.5. Analitik cihazlar 5 0,2
    3.13.9.   Tehis ve tedavi cihazlar (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihaz, Endoskopik ameliyat robotu v.b.) 5 0,2
      3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 0,1666
    3.13.10.   Medikal mobilya (Hasta yata ve tama arabas v.b.) 10 0,1
      3.13.10.1 Portatif Sedye 5 0,2
    3.13.11.   Ameliyathane ve sterilizasyon    
      3.13.11.1. Sterilizatrler 8 0,125
      3.13.11.2. Cerrahi termal ykayc 8 0,125
      3.13.11.3. Ameliyat masas 8 0,125
      3.13.11.4. Ameliyat lambas 8 0,125
      3.13.11.5. Anastezi cihaz 6 0,1666
      3.13.11.6. Elektro koter 6 0,1666
      3.13.11.7. Video endoskopi ve grntleme ekipmanlar 6 0,1666
      3.13.11.8. Cerrahi el aletleri 7 0,1428
    3.13.12.   Radyo terapi cihaz (Linac) 8 0,125
    3.13.13.   Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihaz) 6 0,1666
    3.13.14.   Kan ekeri lm cihazlar  10 0,1
    3.13.15.   Medikal enstrmasyon setleri (Diilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tbbi alanlarda kullanlan koltuk,set ve benzeri iktisadi kymetler) 10 0,1
    3.13.16.   Hasta simlasyon cihaz 5 0,2
  3.14.     Elektrik Malzemeleri    
    3.14.1.   Jeneratrler 10 0,1
    3.14.2.   Kesintisiz g kaynaklar (Statik ve dinamik UPS) 10 0,1
    3.14.3.   Paratonerler 10 0,1
    3.14.4.   Elektrojen gruplar, rotatif elektrik konvektrleri v.b      10 0,1
    3.14.5.   Transformatrler 10 0,1
    3.14.6.   Redrserler 10 0,1
    3.14.7.   Akmlatrler 5 0,2
    3.14.8.   Ak arj redresr 5 0,2
    3.14.9.   alt cihazlar, kontaktrler 3 0,3333
    3.14.10.   Elektrik panolar, benzeri anahtarlama ve kontrol niteleri 10 0,1
    3.14.11   Elektrik motorlar, elektrik trafolar 10 0,1
    3.14.12   Orta gerilim yedek g retim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek g sistemi iin enerji senkronizasyon ve yk dalm niteleri 10 0,1
    3.14.13   Ticari ama dnda elektrik ve s formlar retimi iin kullanlan kojenerasyon sistemleri (Ticari amala kullanlan sistemler, sistem bnyesindeki iktisadi kymetler baznda ayr ayr itfa edilecektir.) 10 0,1
    3.14.14   Jeton, madeni para ve zel kart gibi sistemlerle alan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazlar arj etmek iin kullanlan makineler 3 0,3333
  3.15.     Perde, gnelik, store ve teferruat ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eyas 5 0,2
  3.16.     Silolar (Kmr, kum, tahl v.b.) 15 0,0666
  3.17.     Kaynak makinesi 5 0,2
  3.18.     Zincir, halat 3 0,3333
  3.19.     Ponton 5 0,2
  3.20.     Kondansatr 5 0,2
  3.21.     Oksijen takm, oksijen saati 6 0,1666
  3.22.     Gne kollektr 6 0,1666
  3.23.     Depolama raf sistemleri 10 0,1
  3.24.     im bime makinesi 4 0,25
  3.25.     p konteynerleri 4 0,25
  3.26.     Elektronik gvenlik sistemleri 5 0,2
  3.27.     POS cihazlar 5 0,2
  3.28.     Yangn sndrme cihazlar 5 0,2
  3.29.     Radyasyon aleti 5 0,2
  3.30.     Nem alma cihazlar 5 0,2
  3.31.     Kart basma makinesi 10 0,1
  3.32.     Kart kesme makinesi 10 0,1
  3.33.     Zarflama makinesi 10 0,1
  3.34.     Projeksiyon cihaz 5 0,2
  3.35.     Fotoraf makineleri ve kamera 5 0,2
  3.36.     lm cihazlar 5 0,2
  3.37.     Elektronik test cihazlar 5 0,2
  3.38.     Mekanik test cihazlar 7 0,1428
  3.39.     El l aletleri 4 0,25
  3.40.     Hzl protip makineleri 5 0,2
  3.41.     Kompresrler (3.13.6. snfnda saylanlar hari) ve pnmatik makineler 6 0,1666
  3.42.     Takm tezgahlar, talal ve talasz kesme makineleri  6 0,1666
  3.43.     Redktrler 10 0,1
  3.44.     Metal ilemeye mahsus ara gereler (Torna tezgahlar, frezeler, bileme aparatlar, talama makineleri ve bunlarn benzerleri) 10 0,1
  3.45.     Delme, kesme,zmparalama, planyalama, starak yaptrma, lehimleme ve bunlara benzer ilemlerde kullanlan tanabilen elektrikli makine ve el aletleri      10 0,1
  3.46.     Asfalt-beton kesme makineleri, atlak derz geniletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu sath mastar, kompaktrler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratr, betonyerler, beton test ekici ve benzerleri 10 0,1
  3.47.     Hidrolik krc ve deliciler ile bunlara ait atamanlar   10 0,1
  3.48.     Elektrik sprgeleri ve temizlik makineleri (Her trl zeminin slak ya da kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanmas ilevlerini yerine getiren makineler) 8 0,125
  3.49.     Elektronik telekomnikasyon alet ve cihazlar    
    3.49.1.   Teleks ve data modem cihazlar, data terminal ara birim cihazlar, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileenleri, veri iletiim sistemleri v.b. 5 0,2
    3.49.2.   Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonlar 10 0,1
    3.49.3.   Ara ii konuma kitleri, setleri ve benzerleri 5 0,2
    3.49.4.   Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayn alc cihazlar ve bunlara ait sistemler 10 0,1
    3.49.5.   Video kayt ve gsterme cihazlar, mzik seti, dijital ve dier ses kaydediciler, amplifikatr, ekolayzr, ses mikser cihazlar, uydu antenleri ve uydu alc cihazlar, uzaktan kumanda cihazlar vb. 5 0,2
    3.49.6.   Projeksiyon cihazlar, slayt makinesi, tepegz, sinema film makinesi, video konferans cihaz, stdyo tipi veya mobil olarak kullanlan alc cihazlar v.b.   5 0,2
    3.49.7.   Bilgi ilem makinelerinde kullanlan ses, TV, radyo ve grnt faks modemleri       5 0,2
    3.49.8.   GPRS ve benzeri uydular yardm ile konum belirleme cihazlar 5 0,2
    3.49.9.   Elektronik optik alet ve cihazlar 6 0,1666
    3.49.10   Kapal devre TV Sistemi (CCTV) 10 0,1
  3.50.     LPG, doalgaz ve benzeri yaktlara ynelik ara dnm kitleri v.b.     10 0,1
  3.51.     Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakt tasarruf sistemleri ve ekipmanlar 10 0,1
  3.52.     Yryen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunlarn benzerleri 10 0,1
  3.53.     Ambalajlama, etiketleme, basm, markalama, kodlama, iaretleme, daldrma, damgalama ve benzeri ilemlerde kullanlan makine ve dzenekler ile banknot bantlama makinas 10 0,1
  3.54.     Gaz, yangn, gvenlik ve benzeri amalarla kullanlan alarm cihazlar  8 0,125
  3.55.     Elektrik sprgeleri, hal ykama makineleri, yer ykama ve temizleme makineleri 7 0,1428
  3.56.     p tcler 10 0,1
  3.57.     lalama makineleri 8 0,125
  3.58.     El kurutma makineleri 5 0,2
  3.59.     Elektronik kantar 5 0,2
  3.60.     Baskl 6 0,1666
  3.61.     Hidrolik ara kantarlar 15 0,0666
  3.62.     Her trl standlar (Tehir ve dier amalarla kullanlanlar) 6 0,1666
  3.63.     Sabit konteynerler (Beki kulbesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleik bulunan konteynerler) 15 0,0666
  3.64.     Maaza (showroom), istasyon, spermarket ve benzeri yerlerde d mekanlara belirli bir marka veya bir iletmeyi tantmak iin konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunlarn benzerleri (58.1. ve dier snflamalarda yer alanlar hari) 7 0,1428
  3.65.     Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandk, f, damacana, termosifon ve benzeri saklama kaplar 5 0,2
  3.66.     Maaza ii yerleimde ve tehir amal yerlerde kullanlan ara gereler (Panolar, metal ayaklar, raf dzenleri ve bunlarn benzerleri) 6 0,1666
  3.67.     Her trl helezon tayclar (Ta, akl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanlanlar) 15 0,0666
  3.68.     Vidalama makineleri 10 0,1
  3.69.     Kalplar (Dier snflarda saylanlar hari) 10 0,1
  3.70.     Elektronik kap dedektr, el dedektr, telsiz, beki kulbesi, x-ray cihaz v.b. 10 0,1
  3.71.     Bayrak, flama, aydnlatma direkleri  15 0,0666
  3.72.     Otomobil, kamyon, minibs, midibs, yk arabalar, zel amal olarak kullanlan aralar ve benzeri aralara ait lastikler (Yeni satn alnan aralarda hazr olanlar hari) 2 0,5
  3.73.     Yangn tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluan komple yangn sndrme tesisat) 15 0,0666
  3.74.     Su Tesisi (Su depolama ve datmna ilikin komple tesisat 15 0,0666
  3.75.     Atk su artma tesisi (Her trl iletmede atk sularn artlmasnda kullanlan tesisler) 24 0,0416
  3.76.     Duvar saati 5 0,2
  3.77.     Matkaplar (Dier snflarda saylanlar hari) 5 0,2
  3.78.     Otopark sistemleri    
    3.78.1.   Otopark cretlendirme sistemi 15 0,0666
    3.78.2.   Otopark ynlendirme sistemi 10 0,1
  3.79.     Fotoselli kayar kaplar 10 0,1
  3.80.     LPG ve Doalgaz tesisat (Dier snflarda saylanlar hari) 15 0,0666
  3.81.     Kartl gei sistemleri 10 0,1
  3.82.     Yanmaz elbise 5 0,2
  3.83.     Ticari amal kiralanan i elbiseleri (ii nl, ii tulumu, ii pantolonu ve benzeri) 3 0,3333
  3.84.     Muhtelif paralardan oluan, paralar birbirinden ayr olarak muhafaza edilen ve deiik yerlere kurulmas mmkn olan reklam, tantm veya benzeri amalarla kullanlabilen, zerinde ses sistemleri veya deiik elektronik sistemler de barndrabilen kule ve benzeri yaplar ile pilon (hava kaps) olarak kullanlan plastik maddeden yaplm amandralar 7 0,1428
  3.85.     it koval temizlik arabalar (slak paspaslamada kullanlan, pres ile skma zelliine sahip metal-plastik materyallerden mamul tekerlekli temizlik aralar), temizlik malzemelerinin dzenli bir ekilde bulundurulmasnda ve tanmasnda kullanlan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunlarn benzerleri 3 0,3333
  3.86.     Otomatik para ekme makineleri (ATM) 10 0,1
  3.87.     Optik ereve ve camlardan deneme numunesi gzlkler 3 0,3333
  3.88.     Dier snflarda saylmayan demirbalar 5 0,2
4       Bilgi sistemleri    
  4.1.     Kiisel bilgisayarlar, el bilgisayarlar (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 0,25
  4.2.     Bilgisayar Donanmlar: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seiciler, manyetik teyp niteleri, yksek hzl yazclar, optik karakter okuyucular, yksek saklama kapasitesine sahip niteler, kat bant donanm, kat ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazclar, terminaller, teyp srcleri, disk srcleri, grsel imaj koruyucu tpleri ve benzeri aralar (Elence amal kullanlan ekipmanlar bu snfa girmez) 4 0,25
  4.3.     Bilgisayar yazlmlar 3 0,3333
  4.4.     Router (ynlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolamas ve balant elemanlar, UPS kablolama ve balant elemanlar 5 0,2
  4.5.     Data koruma kasas 12 0,0833
5       Elle Veri lenen Aralar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazlar, kopyalayc ekipmanlar ve benzerleri 5 0,2
  5.1.     deme kaydedici cihazlar 5 0,2
6       Tama aralar     
  6.1.     Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi tatlar dahil) 5 0,2
  6.2.     Otobs, Minibs, Midibsler 5 0,2
  6.3.     Hafif kamyonlar (Yksz arl 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 0,25
  6.4.     Ar yk kamyonlar (Yksz arl 6 ton ve zeri olanlar) 5 0,2
  6.5.     Motosikletler (Mopedler ve Triportrler dahil) 4 0,25
  6.6.     Bisikletler ve at arabalar 4 0,25
  6.7.     Kendinden hareketli yk arabalar (Kaldrma tertibat ile donatlm olanlar ve forkliftler, krikolar v.b. dahil) 4 0,25
  6.8.     ekiciler (Transpaletler dahil) 5 0,2
  6.9.     Demiryollar aralar ve lokomotifler 15 0,0666
  6.10.     Deniz aralar    
    6.10.1.   Yk ve yolcu gemileri 18 0,0555
    6.10.2.   Tankerler ve frigorifik gemiler 8 0,125
    6.10.3.   Kayk ve mavnalar 5 0,2
    6.10.4.   Aa tekne 8 0,125
    6.10.5.   Deniz motorlar 8 0,125
    6.10.6.   ime bot 5 0,2
    6.10.7.   Kurtarma Gemileri 20 0,05
    6.10.8.   Rmorkr 14 0,0714
    6.10.9.   Acenta botlar (pilot botlar) 12 0,0833
    6.10.10.   Enerji retim/evrim gemileri, Enerji retim/evrim deniz arac 15 0,0666
    6.10.11.   Balk Nakliye Gemisi 10 0,1
  6.11.     Ray ve tel zerinde alan makineli ve makinesiz aralar 15 0,0666
  6.12.     Uak ve helikopterler 10 0,1
    6.12.1.   Uak simlatrleri 10 0,1
  6.13.     Treyler ve treylere bal konteynerler 6 0,1666
  6.14.     Sabit ve gezer vinler, tavan vinleri 10 0,1
    6.14.1.   Limanlarda kullanlan mobil vinlerin otomatik konteyner kaldrma ataman 15 0,0666
  6.15.     Ambulans ( tertibat ve tehizatlar hari) ve itfaiye aralar 7 0,1428
  6.16.     zel amal aralar ve bunlarn st ekipmanlar (Kar krme aralar, karavan, vidanjr ve tamir aralar, vinli tatlar, beton kartrc ile mcehhez tatlar, yol ve evre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gbre, zift, su ve benzerlerini saan arabalar, atlye arabalar, radyoloji cihazlar ile donatlm arabalar ve bunlarn benzerleri) 7 0,1428
    6.16.1   p Temizleme aralar ve ekipmanlar    
      6.16.1.1. p temizleme aralar 5 0,2
      6.16.1.2. p temizleme aralar ekipmanlar 3 0,3333
  6.17.     Bahelerde, d sahalarda veya evre dzenlemesi gibi alanlarda atk maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin tanmasnda kullanlan el arabalar, malzeme tamada kullanlan ve tekerlekleri saa sola dnebilen tama arabalar ve bunlarn benzerleri. 3 0,3333
7       Tarm    
  7.1.     Sadece tarm ve bahecilik ilerinde kullanlmak amacyla edinilen yaplar 25 0,04
  7.2.     Sadece hayvanclk ilerinde kullanlmak amacyla tesis edilen yaplar (Tavla, ahr, al, kmes, padoks, manej v.b.) 20 0,05
  7.3.     Tarmda kullanlan hububat ambarlar, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler 10 0,1
  7.4.     Traktr, bierdver, tohum temizleme ve snflandrma makineleri ve bunlar gibi tarmda kullanlan makine, tehizat ve tertibat 5 0,2
    7.4.1.   Traktr, bierdver, triyr (ki tekerlekli, arkasna pulluk ve benzeri ekipman taklan hareketli ara v.b.) gibi aralarn yardmc ekipmanlar 5 0,2
    7.4.2.   Krkm makinesi                                                                                         5 0,2
    7.4.3.   Gaga kesme makinesi   5 0,2
    7.4.4.   Krema makinesi                                                                                           5 0,2
    7.4.5.   Tavuk yolma makinesi                                                                                    5 0,2
    7.4.6.   Budama makinesi                                                                                          5 0,2
    7.4.7.   Motorlu el testeresi                                                                                    5 0,2
    7.4.8.   Meyve tasnif makinesi                                                                                    5 0,2
    7.4.9.   Buza emzirme makinesi  5 0,2
    7.4.10.   Meyve bahelerinde oluabilecek don riski zararlarnn asgariye indirilmesi iin kullanlan, plastik malzemeden mamul ve demir direkler zerine kurulmu, motor desteiyle alan rzgar pervaneleri 10 0,1
  7.5.     Mandralar 7 0,1428
  7.6.     Stlk ve damzlk srlar (St inei, damzlk danalar vb. bu snfa dahildir.) 5 0,2
  7.7.     Atlar    
    7.7.1.   Damzlk olarak kullanlmak zere iktisap edilen atlar (4 yandan byk olanlar) 18 0,0555
    7.7.2.   Dierleri (Aktife alnd dnemde 2 yandan byk yar atlar vb.) 10 0,1
  7.8.     Stlk koyun ve keiler (Damzlk ko ve tekeler dahil) 5 0,2
  7.9.     Arlar 5 0,2
  7.10.     Yumurtalk tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hari) 2 0,5
  7.11.     Kmes hayvanlar retme tesisleri ve binalar 10 0,1
    7.11.1.   retimde kullanlan iktisadi kymetler (Tehizat v.b.) 5 0,2
  7.12.     Deniz ve tatl su balklar 5 0,2
  7.13.     Dier hayvanlar (Kpek, i hayvanlar v.b.) 5 0,2
  7.14.     Ekili ve dikili araziler, tesisler    
    7.14.1.   Zeytinlikler 50 0,02
    7.14.2.   Dutluklar 40 0,025
    7.14.3.   Fndklklar 25 0,04
    7.14.4.   Ss aalar, gllkler 20 0,05
    7.14.5.   Balar 20 0,05
    7.14.6.   Narenciye aalar 25 0,04
    7.14.7.   eftali aalar 10 0,1
    7.14.8.   Kays, erik, badem aalar 25 0,04
    7.14.9.   Elma, armut, ayva, incir aalar 25 0,04
    7.14.10.   Vine, kiraz aalar 20 0,05
    7.14.11.   Ceviz, kestane, antep fst aalar 40 0,025
    7.14.12.   Sair meyveli aalar 10 0,1
    7.14.13.   Seralar    
      7.14.13.1. Seralarda kullanlan makine ve aletler ve imlendirme odas (Istclar, ilalama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunlarn benzerleri) 5 0,2
      7.14.13.2. Cam rt malzemeli seralar 15 0,0666
      7.14.13.3. Plastik rt malzemeli seralar 3 0,3333
      7.14.13.4. elik konstrksiyon yap malzemeli seralar 15 0,0666
      7.14.13.5. Galvanizlenmi yap malzemeli seralar 20 0,05
      7.14.13.6. Dier yap malzemeleri kullanlan seralar 10 0,1
      7.14.13.7. Topraksz retimde kullanlan sera plastii 3 0,3333
      7.14.13.8. Kaya yn yata 2 0,5
      7.14.13.9. Seralarda kullanlan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazlar, sensrler, stma, havalandrma, glgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama-gbreleme sistemleri (sulama pompaj ve gbre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar 10 0,1
    7.14.14.   Tarmsal sulama tesisleri (Yamurlama, damla sulama v.b.) 10 0,1
    7.14.15.   Kanal ve kanaletler 10 0,1
    7.14.16.   Derin kuyular 15 0,0666
    7.14.17.   Sam tesis ve makineleri 5 0,2
    7.14.18.   Mahsul kurutma ve yem krma tesis ve makineleri 5 0,2
    7.14.19.   rrlama ve delintasyon tesisleri 5 0,2
    7.14.20.   Yoncalk tesisi 3 0,3333
    7.14.21.   Korunganlk tesisi 2 0,5
    7.14.22.   Suni ayr mera tesisi 3 0,3333
    7.14.23.   am fst tesisi 50 0,02
    7.14.24.   Kavaklk tesisi 10 0,1
8       Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak karlmasnda, tlmesinde, kullanlmasnda ve bu tip materyallerin dier ekillerde zel olarak hazrlanmasnda kullanlan iktisadi kymetler 10 0,1
  8.1.     zabe potalar 2 0,5
  8.2.     Madeni emniyet apkalar (Baretler) 3 0,3333
  8.3.     Linyit ve maden ocaklarnn yer alt imalatnda kullanlan, ihra havalandrma, su ihra tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye tehizat, nakliye, kaz, delme, ykleme, ykama ve zenginletirme tesisat ile ocak aydnlatmasnda kullanlan iktisadi kymetler ve malzemeler 10 0,1
9       Petrol ve gaz sanayi    
  9.1.     Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanlan kimyasal ilemler, kuyularn kapatlmas beton ile kaplanmas, kuyu ve boru yataklarnn delinmesi gibi ilemlerde kullanlan iktisadi kymetler 6 0,1666
    9.1.1.   Pompaj ubuklarndan emiciler 3 0,3333
  9.2.     Petrol ve Doal Gaz Rezervlerinin Aratrlmas ve Bunlarn retilmesi: Petrol ve doal gaz rezervlerinin aratrlmas ve bunlarn retimi, petrol ve doal gazn boru hatlarna toplanmas ve benzer saklama faaliyetlerini de ieren kuyularn kazlmas, petrol ve doal gazn retimi iin reticilerce kullanlan iktisadi kymetler. 14 0,0714
    9.2.1.   Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanlan) 2 0,5
  9.3.     Petrol Artm: Damtma, paralara ayrma ve ham petroln gaz ve dier unsurlar iin kataliz olarak ayrlmasnda kullanlan iktisadi kymetler 15 0,0666
    9.3.1.   Buhar kazanlarndan ac su kullanlanlar 2 0,5
  9.4.     Petrol ve gaz rnlerinin pazarlanmas ve satlmasnda kullanlan iktisadi kymetler 9 0,1111
    9.4.1.   Sv gaz buharlatrclar 9 0,1111
10       naat leri: Kamu binalar, zel ticaret binalar, limanlar, iletme ve ynetim binalar, gayrimenkuller ve eklentileri, karayollar ve demir yollarnn yapmnda kullanlan iktisadi kymetler (Aadaki snflarda saylanlar hari) 6 0,1666
  10.1.     naat kalplar ve iskeleler    
    10.1.1.   Ahap inaat kalplar 5 0,2
    10.1.2.   Tnel kalplar 15 0,0666
    10.1.3.   Yap inaatlarnda kullanlan zel imal edilmi hazr elik iskeleler 20 0,05
    10.1.4.   Karo ta, kilit ta, bordr ta, park mantar, it direi vb. rnlerin imalatnda kullanlan kalplar 4 0,25
    10.1.5.   iskelesi ve iskele balant elemanlar (Sanayi borusundan imal edilmi olanlar) 7 0,1428
    10.1.6.   Aa kalaslar 3 0,3333
    10.1.7.   Demir veya elik inaat kalplar 7 0,1428
  10.2.     naat demiri iskeleti retiminde kullanlan ok amal kazk demirleri ileme makinas 8 0,125
  10.3.     Kum, mcr akl krma ve eleme iinde kullanlan iktisadi kymetler: Kum deirmeni, kum-akl krma-eleme tesisi 15 0,0666
  10.4.     naat ilerinde kullanlan i makinesi ve benzeri aralar (Boru deyici, ekskavatr ve lastik tekerlekli ykleyici gibi) 6 0,1666
  10.5.     Kazk akma makinesi 8 0,125
11       Hububat ve Unlu Mamuller malat: Un, tahl ve dier hububat ve unlu mamullerin retiminde kullanlan iktisadi kymetler 15 0,0666
12       eker ve eker rnleri malat: Ham eker, urup, ekerkam ve eker pancarndan yaplan ekerin retiminde kullanlan iktisadi kymetler  15 0,0666
13       Bitkisel ya ve bitkisel ya rnleri imalatnda kullanlan iktisadi kymetler 15 0,0666
14       Balk ya, balk unu, ya meyve, kuru meyve, sucuk pastrma, nebati ya, st ve st mamulleri imalatnda kullanlan iktisadi kymetler ve zel ara gereler * 8 0,125
15       ay sanayiinde kullanlan iktisadi kymetler ve zel ara gereler * 15 0,0666
16       Alkoll ve alkolsz iecekler ile bunlara benzer iecekler sanayiinde kullanlan iktisadi kymetler ve zel ara gereler * 15 0,0666
  16.1.     Meyve suyu konsantresi ve pulp retiminde kullanlan iktisadi kymetler (evarporatr, ultra filtre makinesi, pre ileme hatt, filtre tanbur ve pastarazatr vb.) 10 0,1
17       Dier Gda ve Benzeri rnlerin malat: ( 11, 12,13,14,15,16) numaral snflarda yer almayan yiyecek ve ieceklerin retiminde kullanlan iktisadi kymetler 12 0,0833
  17.1.     Biskvi, ikolata ve ekerleme fabrikalarnda kullanlan lehimli kaplar 3 0,3333
  17.2.     Rafine tuz imalatnda kullanlan iktisadi kymetler 8 0,125
18       zel leme Aralar ile retilen Yiyecek ve eceklerin malat: Geri dnml foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve zel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaral snflarda tanmlanan faaliyetlerde kullanlan sepet, kutu, araba, zgara tepsileri, balk ileme tepsileri v.b. iktisadi kymetler 4 0,25
  18.1.     Alkoll veya alkolsz ieceklerin pazarlanmas ve satlmasnda kullanlan iktisadi kymetler 5 0,2
  18.2.     Cam ieler 3 0,3333
  18.3.     Demir ve elikten imal flar ve tpler 8 0,125
19       Ttn ve Ttn Mamulleri malat: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo ttn v.b. ttn ve ttn mamulleri imalatnda kullanlan iktisadi kymetler 15 0,0666
20       Mensucat rnleri ve Benzeri rnlerin malat    
  20.1.     rg rnleri malat: rme, a dokuma, dantel ve benzerlerinin retiminde kullanlan iktisadi kymetler 8 0,125
    20.1.1.   Nak makineleri 5 0,2
  20.2.     Pamuk leme: Pamuk ilemeye yarayan iktisadi kymetler 10 0,1
  20.3.     Pamuk ve Yn plik, Lif ve Dokuma Kuma malat: Erilmi ipliin hazrlanmas, kartrlmas, bklmesi, iplik ve liflerin sarlmas, ipliin zlmesi ve evrilmesi, esnek iplik ve lifle kapl rnler, erit, bez, lastik doku, rg dokumalar, ambalajlama iin bklm jt, ilte, yastk, araf, endstriyel kuaklar, fiberle kaplanm fabrika atklarnn ilenmesi, yumaklar ve kuma tiftiklerinin ilenmesinde kullanlan iktisadi kymetler ve benzerleri 10 0,1
  20.4.     Hal malat, Hal Boyama ve Bu rnlerin Tamamlanmas ve Tekstil rnlerinin Paketlenmesi: Hal, kilim, paspas, ift yzl dokunmu yn hal, saak ve dier saakl rnlerin ve dokuma veya iplik hallarn arka ve n yzlerinin birletirilmesinde kullanlan iktisadi kymetler ve elde dokuma hal ile fabrikasyon hallarn rneklerinin hazrlanmas veya orap veya klotlu oraplarn katlanmas, dikilmesi ve yn olmayan rnleri retmek iin fabrikasyon rnlerin katlanmas, kesilmesi, dikilmesi, buruturulmas, dzeltilmesi gibi elbiselerden daha ok katlanarak, ekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluturulan tekstil rnlerinin paketlenmesi ve retiminde kullanlan iktisadi kymetler 8 0,125
  20.5.     Giysi ve Dier Bitmi rnlerin malat: Giyim eyas/kyafet, dier tekstil rnleri, krkler ve dokumalarn kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil rnlerinin retiminde kullanlan iktisadi kymetler ve tamamlayc malzemelerinin retiminde kullanlan iktisadi kymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatnda kullanlan iktisadi kymetler hari) 8 0,125
    20.5.1.   Giysi ve dier bitmi rnlerin imalatnda kullanlan boyutlu vcut tarama ve lm sistemleri 10 0,1
  20.6.     Deri ve Deri rnleri malat: Ayakkab, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri rnlerinin imalatnda, ham krklerin ileme tabi tutulmasnda, deri ve postlarn tabakalanmasnda, ilenmesinde ve nihai ilemlere tabi tutulmasnda kullanlan iktisadi kymetler 8 0,125
  20.7.     Tekstil plii malat: plii dkme yapmak veya ipliin ilenmesinde ve bunlarla ilgili ilemlerde kullanlan iktisadi kymetler (Bu tr imalatta kullanlan ana makineler unlardr: Hatal sarma, izme, tartma, kuma dolaplar, yksek hzl burgu sarg makineleri ve benzeri makineler) 8 0,125
  20.8.     Yn Olmayan Dokumalarn malat: Kee rnleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, stp v.b. retiminde kullanlan iktisadi kymetler 10 0,1
  20.9.     Endstriyel iplik ve kordbezi imalatnda kullanlan iktisadi kymetler 12 0,0833
  20.10.     Ham kuma boyama ilemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, ykama, ardo, tra v.b.) kullanlan iktisadi kymetler 8 0,125
  20.11.     Tekstil rnlerinin test ilemlerinde kullanlan iktisadi kymetler: Kesim presi makinesi, diki makinesi, overlok makinesi, amar makinesi) 10 0,1
  20.12.     Diki makinesi (Terzilik, tekstil rnleri tamirat vb. ilerde kullanlanlar) 10 0,1
21       Tbbi Malzeme, la ve Di Malzemesi malat: Medikal rnler, tbbi ilalar ve dile ilgili ila ve mstahzarlarn retiminde kullanlan iktisadi kymetler 8 0,125
  21.1.     ift cidarl buhar kazanlar, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazlar ve vastalar, tephir kazanlar, merhem sva hazrlama kaplar, merhem kartrma cihaz (Melanjr), merhem ezme makinesi (Melaksr), odistile ve obidistile cihazlar, biyolojik ve mstahzarlar yapan laboratuvarlarda kullanlan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vastalar 3 0,3333
  21.2.     Vakum cihaz veya buna muadil tertibat, tp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatrl ve termostatl suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza iin hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi 3 0,3333
  21.3.     Kurutma evt (Elektrikli, havagazl ve buharl), szme tertibat (muhtelif cins filtre cihazlar), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibat, muhtelif filtre cihazlar, bakteriyolojik ve immnolojik-serolojik mstahzar yapan laboratuvarlarda kullanlan cihaz, makine, tesisat ve vastalar, kalplar (Tablet ve kaeler ve dier mstahzarlar iin hususi suretle hazrlatlm bulunan kalplar), tbbi mstahzarlara ait ambalaj maddelerinin basksnda kullanlan klie, kalp ve hususi baklar 2 0,5
22       Optik alet sanayiinde kullanlan iktisadi kymetler ve zel ara gereler * 10 0,1
23       Aa rnleri imalat     
  23.1.     Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanlar ile benzerleri 6 0,1666
  23.2.     Ahap rnler ve Mobilya malat: Kereste ve direklerin ileme tabi tutulmas da dahil kontrplak, sktrlm kereste, demelik malzeme, ahap kaplamalar, mobilya ve dier ahap rnleri ve bunlarn benzerlerinin retiminde kullanlan iktisadi kymetler 10 0,1
  23.3.     Kat ve Kat Hamuru malat: Hamur materyalleri ileme ve depolama, beyazlatma ilemleri, kat ve tabaka imalat ve otomatik tamamlama ilemleri iin kullanlan iktisadi kymetler ve imalatta yararlanlan kimyevi maddelerin yeniden kullanlmas veya arndrlmas iin kullanlan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayrma sistemleri (Kat yapmnda kullanlan kereste ya da yap sektrnde kullanlan kontralit imalatnda kullanlanlar hari) 13 0,0769
  23.4.     Yeniden Kullanlabilen Kat, Tabaka Katlar veya Kat Hamuru rnleri malat: Kadn makinede katlanmas, kat poet, kat kutu, mukavva, zarf gibi kat hamurun belirli bir rne dntrlmesi, kadn yeniden imali veya deitirilmesinde kullanlan iktisadi kymetler v.b. 10 0,1
    23.4.1.   Elektronik mifer boru makinas, tuvalet kad ve mutfak kad ve mutfak havlu sarma hatt, otomatik paket makinas, otomotik denetleme makinas, bobin asansr 10 0,1
  23.5.     Bebek bezi, kadn ba ve bunlarn benzerlerinin imalatnda kullanlan iktisadi kymetler                10 0,1
  23.6.     Kat ve karton ambalajlarn zerine yaplan basklarda kullanlan kauuk klieler 2 0,5
24       Basn Yayn ve Balantl Sektrler: Bask, ta basmas, gravr veya yaprak gibi bir veya birden fazla sre aracl ile yaplan basmda kullanlan; kitap ciltlemesi ve yazm, oymaclk, resim oymacl ve elektronik aralarla yazm gibi basm ticareti ile ilgili hizmetlerin grlmesinde; kitap, gazete ve sreli yaynlarn yaymlanmasnda kullanlan iktisadi kymetler ve benzerleri 10 0,1
25       Kimyasal rnler ve Balantl rnlerin malat: Tamamlanm kimyevi rnler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aamalarda kullanlan kimyevi rnlerin ve temel organik ve inorganik kimyasallarn imalatnda kullanlan iktisadi kymetler ve film, fotoraf kad, hassas fotoraf kad, gelimi kimyasallar gibi fotoraflkla ilgili gereleri imal etmekte kullanlan iktisadi kymetler ve atk su havuz ve kanallar gibi fabrika arazisi ve retim sreciyle dorudan balantl btn arazi dzenlemeleri (Binalar ve yapsal eklentiler bu kapsamda deildir.) 10 0,1
  25.1.     Elektrik, enerji datm ve kontrol ekipmanlar (Deniz suyunda alan eanjr, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) 5 0,2
    25.1.1.   Motorlar 10 0,1
    25.1.2.   Deniz kys, artma tesisi v.b. korozif ortamda alan motorlar 8 0,125
    25.1.3.   Buhar emi fan v.b. scak ve nemli ortamda alan motorlar 5 0,2
    25.1.4.   Seyyar dalg pompa motorlar 5 0,2
    25.1.5.   Paneller ve panel cihazlar 10 0,1
    25.1.6.   Kablo, kanalet, tava, kondlt, spiral, start-stop butonlar ve benzerlerinden oluan hatlar 10 0,1
    25.1.7.   Deniz kys, artma tesisi ve korozif ortamda alan saha cihazlar 5 0,2
  25.2.     Enstrmanlar ve saha cihazlar (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanlan tank, eanjr, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman) 10 0,1
  25.3.     Proses gerei korozyon ve erozyona urayan zel reaktrler ve mtemilat 5 0,2
  25.4.     Mamul ve yar mamul rn tamasnda kullanlan ve devaml sirklasyonda olan veya proses gerei periyodik l ilemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi tama ekipmanlar 3 0,3333
  25.5.     Petro kimya sanayiinde kullanlan iktisadi kymetler ve bu sektrde kullanlan tesisler 10 0,1
    25.5.1.   Petro kimya sanayiinde kullanlan katalizrler (reaktrde sabit bir yatakta bulunup tketilmeksizin reaksiyonun gereklemesini salayanlar) 4 0,25
  25.6.     Polyester elyaf imalatnda kullanlan iktisadi kymetler 10 0,1
  25.7.     Sentetik iplik imalatnda kullanlan iktisadi kymetler 15 0,0666
  25.8.     Azot sanayiinde kullanlan iktisadi kymetler ve zel ara gereler * 10 0,1
  25.9.     Suni gbre sanayinde kullanlan iktisadi kymetler ve zel ara gereler * 10 0,1
  25.10.     Soda sanayinde kullanlan kalsiyum oksit (Kire) frnlar 5 0,2
  25.11.     Pestit (Haarat ilac) ve dier zirai kimyasal rnler, boya, sentetik rnler, vernik ve benzeri kaplayc maddeler,matbaa mrekkebi ve macun imalat, eczaclkta ve tpta kullanlan kimyasal ve bitkisel kaynakl rnler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatnda kullanlan iktisadi kymetler ve bunlarn benzerleri 10 0,1
  25.12.     Nkleer yakt imalatnda kullanlan iktisadi kymetler                                                  12 0,0833
  25.13.     Filtre ve havalandrma sistemleri imalatnda kullanlan filter kad pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, ift kompenantl dozaj miks makineleri, poliretan conta dkm robotlar, ambalajlamada kullanlan shrink makineleri, pistonlu dndrme makineleri, kprl gnyeleme makineleri 6 0,1666
  25.14.     EPS ve EPP olarak adlandrlan strafor hammaddelerinden tavan levhalar, ambalaj malzemeleri, inaat i-d s izolasyon levhalar ile otomobillerin baz i aksamlarnn imalatnda kullanlan iktisadi kymetler    
    25.14.1.   Enjeksiyon makine tesisat ve aksesuarlar 12 0,0833
    25.14.2.   Kalplar  7 0,1428
    25.14.3.   Blok makineleri 9 0,1111
    25.14.4.   Buhar kazanlar 15 0,0666
    25.14.5.   Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar 10 0,1
    25.14.6.   Besleme tabancalar (enjektr) ve aksesuarlar 6 0,1666
    25.14.7.   Alev test cihazlar 5 0,2
26       Kauuk rnleri malat: Tekerlek, boru, kauuktan yaplm ayakkab, mekanik kauuk ieren eyalar, ke ve tabanlar, demelik malzemeler ve taban geirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarm gibi doal, sentetik veya ilemden geirilen kauuk veya bir aatan toplanan reineden oluan maddelerden yaplan rnlerin retiminde kullanlan iktisadi kymetler ve benzerleri 10 0,1
  26.1.     Transmisyon kaylar, konveyr bantlar, V kaylarnn imalatnda kullanlan iktisadi kymetler: Svama ba, kr frn ve n stma grubu, laminasyon ve ekillendirme nitesi, soutma grubu ve sarm makinasndan oluan konveyr bant retim hatt 10 0,1
  26.2.     Kauuk rnleri malatnda Kullanlan zel Alet ve Cihazlar: Delme cihaz, damga, kalp gbei, kalp, kundura kalb, ablon, zel variller, fra, madeni levhalar ve benzerlerinden oluan zel alet ve cihazlar * 4 0,25
27       Nihai Plastik rnleri malat: Ticari amala retilen zel plastiklerin kalba dkmnde ve plastik rnlerin imalatnda kullanlan iktisadi kymetler  10 0,1
  27.1.     Plastik para ve kalplarn imalatna ilikin olarak boyama nitesinde kullanlan iktisadi kymetler: Ya boya kabini ve ekipmanlar, boya piirme frn, pozitif basn nitesi ve ekipmanlar vb. 7 0,1428
  27.2.     Nihai Plastik rn malatnda Kullanlan zel Aletler: Delme cihaz, damga aleti, kalp, ablon, l aletleri ve benzerlerinden oluan zel alet ve cihazlar * 4 0,25
  27.3.     Plastik enjeksiyonda kullanlan kalplar 5 0,2
  27.4.     Cam-elyaf takviyeli plastik su borular retiminde kullanlan, boru retim makinesi, boru talama ve pah krma nitesi, hidrostatik manon szdrmazlk nitesi, rijitlik lme test makinesi gibi nite ve makineler 10 0,1
28       Cam rnleri malat: Dzcam, ilenmi camlar, cam kaplar, zccaciye ve cam elyaf gibi sktrlm cam rnleri veya flenerek ekil verilmi cam retimi (Lens imalatnda kullanlanlar hari)    
  28.1.     Frnlar    
    28.1.1.   Dz cam, buzlu cam ve cam kap frnlar 10 0,1
    28.1.2.   Otomatik zccaciye ve cam elyaf frnlar 7 0,1428
    28.1.3.   El imalat zccaciye frnlar 5 0,2
    28.1.4.   Cam suyu (Slikat) frnlar 4 0,25
    28.1.5.   Cam retim potalar 3 0,3333
  28.2.     retim ve ileme makineleri    
    28.2.1.   Cam retimi, kesme ve ileme makine ve tehizat 10 0,1
    28.2.2.   Rodaj, delme, apak alma ve bizote makine ve tehizat 5 0,2
    28.2.3.   Cam elyaf, otocam, ayna, lamine temperleme, kaplama ve scam makine ve tehizat 8 0,125
    28.2.4.   Bilgisayar kontroll, kumanda ve kalite kontrol cihazlar 5 0,2
  28.3.     Ergitme ve ekillendirme proseslerinde yakt olarak kullanlan doalgaza ilikin iktisadi kymetler    
    28.3.1.   Doalgaz basn ve lme sistemleri 15 0,0666
    28.3.2.   Doalgaz kazan ve kombi yakma tesisleri 10 0,1
    28.3.3.   Doalgaz i tesisat ve ilgili ekipmanlar 10 0,1
  28.4.     Cam rnleri imalatnda kullanlan dier makine, tesis ve cihazlar 5 0,2
  28.5.     Cam rnleri malatnda Kullanlan zel Aletler: Kalplar, ablonlar, fralar gibi zel alet ve cihazlar * 3 0,3333
29       imento malat: imentonun torbalanarak ticari sat amacyla imalinda kullanlan iktisadi kymetler (Beton ve beton rnleri imalatnda ve her trl madencilik veya istihra ilemlerinde kullanlan iktisadi kymetler hari) 20 0,05
  29.1.     imentolu yonga imalatnda kullanlan iktisadi kymetler                                                15 0,0666
  29.2.     imento retiminde dner frnlarda kullanlan atee dayankl har ve anker tulas (spiral ve magnezit ate tulas) 2 0,5
  29.3.     imento retiminde kullanlan hava krkleri (blower), yksek basnl su pompalar, imento deirmeni ana tahrik redktr 10 0,1
30       Ta ve Topraktan/Kilden Yaplan rnlerin malat: Kilden yaplm iniler, yaltm ilevi gren toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazr beton, tula, kiremit, mermer, granit, anak mlek ve benzeri rnler gibi toprak ve kilden yaplan rnlerin imalatnda kullanlan iktisadi kymetler            
  30.1.     Ta ve Topraktan/Kilden Yaplan rnlerin malatnda Kullanlan Ana Makine ve Tehizatlar: amur, sr ve pasta deirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, frnlar v.b.   15 0,0666
  30.2.     Ta ve Topraktan/Kilden Yaplan rnlerin malatnda Kullanlan Yardmc Makine ve Tehizatlar: Kil krclar, konveyrler, elektrler, pompalar, havuz kartrclar, elik silolar, artma, toz emme, kompresr, pres-k, kurutma giri-k, srlama bantlar, sr havuzlar, sr aplikasyon makineleri, stok arabalar, stok arabalar transfer sistemleri, frn giri-klar, kalite-ayrm makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink frnlar, kesme makineleri, dekorlama hatlar v.b. 8 0,125
  30.3.     Ta ve Topraktan/Kilden Yaplan rnlerin malatnda Kullanlan Kalite Kontrol Sistemleri, Laboratuar  cihazlar: Otoklav, fiziksel lm cihazlar, kartrclar, elektronik teraziler, sr eplikasyon  klar, elek bask cihazlar, kumpaslar, proses kontrol cihazlar, kimyasal lm cihazlar v.b. 7 0,1428
  30.4.     Ta ve Topraktan/Kilden Yaplan rnlerin malatnda Kullanlan Yksek Teknolojili rnler (Robot ve benzerleri) 6 0,1666
31       Demir-elik ve metal rnleri imalat     
  31.1.     Demir ermeyen Metallerin malat: Maden cevheri, maden klesi ve hurdadan elde edilen demir iermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, saflatrlmasnda; demir iermeyen metallerin yuvarlanmas, karlmas, alam haline getirilmesinde; ayn metallerin dier temel rnlerinin kalplar ve dkmlerinin retiminde; ivi, kalp, tel, kablo, byk ivi ve inaat kalplarnn imalatnda kullanlan iktisadi kymetler 10 0,1
    31.1.1.   Demir ermeyen Metallerin malatnda Kullanlan zel Aletler: Delme cihazlar, kalplar, ablonlar, demirbalar, lm cihazlar, dkmler gibi zel aletler * 7 0,1428
  31.2.     Dkm rnleri ve Bunlarn malat: Dkm ve gbek yapm gibi ilgili ilemleri de ieren demir ve eliin dkmnde kullanlan kymetler ve ayn zamanda arazi dzenlemeleri ve zel aralar * 10 0,1
    31.2.1.   Kzaklar, merdaneler (Asit syrma), konveyr kay, erit sarma tamburu 3 0,3333
    31.2.2.   Kalplar    
      31.2.2.1. Alminyum enjeksiyon kalplar 4 0,25
      31.2.2.2. elik kalplar 4 0,25
      31.2.2.3. Sert metal kalplar, sa para kalplar 5 0,2
      31.2.2.4. Plastik kalplar 4 0,25
      31.2.2.5. Cam kalplar 5 0,2
      31.2.2.6. Strofor kalplar 7 0,1428
      31.2.2.7. Dkm kalplar 7 0,1428
      31.2.2.8. Denge arl kalplar 4 0,25
      31.2.2.9. Alminyum ekstrzyon presi ve hatlar 6 0,1666
  31.3.     elik rnleri malat: Maden cevheri, maden klesi ve hurdadan elde edilen demir ve eliin eritilmesi, ayrtrlmas ve bir araya getirilmesinde; eliin yuvarlanmas, alam haline getirilmesi, bklmesi; ivi, byk ivi, inaat kalplar, tel, kablo ve borularn yapmnda kullanlan ve sahibine bakmakszn kok kmrnn retiminde kullanlan ve de elik retim merkezleri ve demir karml metal dken dkmhaneler tarafndan kullanlan iktisadi kymetler ve ayn zamanda da ilgili arazi dzenlemeleri ve yukardaki faaliyetlerde kullanlan zel aralar * 10 0,1
  31.4.     Fabrikasyon Metal rnleri malat: Metal kutular, teneke kaplar, yapsal fabrikasyon metal rnler, metal kalplar ve dier demir bileimli yada demir iermeyen metallerin retiminde kullanlan iktisadi kymetler (Elektrikle almayan stma cihazlarnn imalatnda kullanlan iktisadi kymetler hari) 12 0,0833
    31.4.1.   Fabrikasyon Metal rnlerinin retiminde Kullanlan zel Aletler: Delme aletleri, kalplar, demirbalar, lm cihaz, dkmler ve dntrlebilir konteynerler gibi zel aralar * 3 0,3333
  31.5.     Metal Yzeylere Uygulanan lemlerde Kullanlan ktisadi Kymetler: Bu ilemler, metallerin yzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden nce, metalde pas ve crufun bulunmas, tuz, toz, gres ve ya gibi yzeyde kir bulunmas ve yzey profili gibi faktrlerden arndrlarak yzeyin kumlama ilemi ile temizlenmesi, metalin tm yzeyine gzenek almas, yksek basnta elik granl-grit pskrtlerek yzey, boya ve dier koruyucu malzemelerin uygulanmas iin gerekletirilen ilemleri ve bunlarn  benzerlerini iermektedir. 6 0,1666
  31.6.     PVC kap ve pencere sistemleri ve bunlarn benzerlerinin imalatnda kullanlan iktisadi kymetler    6 0,1666
    31.6.1.   PVC imal kalplar 4 0,25
  31.7.     Galvanizli sa retimi ve rulo salarn haddelenmesinde kullanlan iktisadi kymetler    
    31.7.1.   Galvanizli sa retiminde kullanlan iktisadi kymetler: Dilme hatt, boy kesme hatt, ince kesme hatt, kaln sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yalama makinesi, boyama hatt 12 0,0833
    31.7.2.   Rulo saclarn haddelenmesinde kullanlan iktisadi kymetler: Temizleme hatt, asit regerenasyon hatt, souk hadde tesisi, tavlama frnlar, temper haddesi, demineralize su retim cihaz 12 0,0833
  31.8.     Dvme elik para imalatnda kullanlan kalplar 2 0,5
  31.9.     Pirin yzeylerin zerine eitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yntemiyle nikel ve krom kaplama iinde kullanlan iktisadi kymetler ile pirin yzeylerin zerinde bulunan kurun metalinin kaplama esnasnda ayrtrlmas ileminde kullanlan kurun giderme tesisleri 12 0,0833
  31.10.     Demir ve profil retiminde kullanlan iktisadi kymetler    
    31.10.1.   Haddeleme ileminde kullanlan profil giri ve k yolluklar 2 0,5
    31.10.2.   Mamul istenilen boyuta getiren testere blmne sevk eden transfer hatlar 4 0,25
    31.10.3.   Hammaddenin retim prosesine uygun haddeleme scaklna ulamasn salayan frnlar, hammaddenin frndan stok blgesine kadar takip ettii retim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme ileminde kullanlan; lopper, maniblatr, maniblatr role yolu ve redktrlerin, yataklarn yalanmasn salayan prosesteki tm hidrolik ve pnmatik pistonlar ile retilen mamullerin standartlara uygunluunun tespit edilmesini salayan laboratuar malzemeleri 5 0,2
    31.10.4.   Sistemin kulland elektriin konpanzasyonunu salayan panolar, elektrik ve kumanda odalarnn havalandrlmasn, soutulmasn salayan sistemler, mamuln istenilen boyuta getirilmesini salayan hareketli testereler 6 0,1666
    31.10.5.   Haddeleme ileminde kullanlan n redktrler 7 0,1428
    31.10.6.   Hammaddenin frndan stok blgesine kadar takip ettii retim peryodunda kullanlan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyac olan enerjinin datlmasn salayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleme ileminde kullanlan merdane deitirme sistemleri, mamuln paketlenmesinde ve stoklanmasnda kullanlan tama sistemleri, retim prosesinde kullanlan tm ekipmann altyap sistemleri 10 0,1
    31.10.7.   Haddeleme prosesinde kullanlan merdanelerin ilenmesini ve stoklanmasn salayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarnda yer alan sistemler, haddeleme ilemlerinde kullanlan universal hadde tezgahlar, igcnn ihtiyacn salayan sosyal tesislerde kullanlan iktisadi kymetler (Genel snflarda saylanlar hari) 15 0,0666
32       Madeni Eya ve Makine Sanayi: Demiryollar malzemesi imal eden tesisler, eme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gnye v.b.), alminyum eya imal eden makineler, ateli silhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soutma cihazlar imal makineleri, demir ve elik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi ina makineleri, stma (Gaz, elektrik sobalar, radyatrler v. b.) cihazlar imal eden makineler, kazan imalinde kullanlan makine ve aletler, konserve kutular imal makineleri, motor, makine ve trbin imal makineleri, tarm makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve ina eden makineler, cvata ve somun imal makineleri, dili imal makineleri, eme makineleri (Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktr imal edici makineler, bro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, diki makineleri imal eden makineler, yatak imal makinleri(motor,makine vb.) 20 0,05
  32.1.     El aletleri ve ev aletleri imalatnda kullanlan iktisadi kymetler                                     12 0,0833
  32.2.     Madeni eya ve demir elik metal rnleri imalatnda mamullerin elektrostatik toz boya ile boyanmasnda kullanlan iktisadi kymetler, kontin toz boya tesisleri vb. (Eksenel konveyrl frn, eksenel kabin konveyr, toz boya kabini, toz boya cihaz ve bunlarn benzerleri) 10 0,1
  32.3.     Cvata ve somun imalatnda souk retim prosesinde kullanlan cvata ve somun souk dvme makineleri 7 0,1428
  32.4.     Balant elemanlar retim prosesinde ve elik metallere esneklik, sertlik zellii kazandrmakta kullanlan sl ilem frn tesisleri 10 0,1
33       Elektrik ve Elektronik lemlere Dayal malat ve Makine malat    
  33.1.     Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Dier Mekanik rnlerin malat: Makineli aralar, endstrinin genelinde kullanlan ve zel endstri alanlarna ait makineler, elektrik trafolar, datm ve iletim sistemleri, mahal stma ve soutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanlan aralar, tarla ve bahelerde kullanlan makineler, inaat makineleri, petrol ve maden yataklarnda kullanlan makineler, iten yanmal motorlar, trbinler, akler, lambalar, aydnlatma demirbalar, karbon ve grafiti rnleri, tbbi aralar, diilikle ilgili ekipman ve aralar, bitmi makine, ekipman ve ek paralar imal etmek iin kullanlan iktisadi kymetler ve benzerleri 10 0,1
  33.2.     Elektronik Para, rn ve Sistemlerinin malat: Havadan gerekletirilen uygulamalar da dahil elektronik iletiim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; ayn zamanda frekans, modle edilmi dalga genilii olan alc ve vericiler, elektrik salayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameralar, kayt cihazlar, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanlar, elektronik enstrmanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tpleri, kondansatrler, bobinler, rezistanslar, stnde iaret tayan alt devreler, alterler, lazerler, fiber optik aralar, manyetik medya aralar ve hazr kablolar ve bunlarn benzerlerini imal etmede kullanlan iktisadi kymetler (Fotokopi makineleri, yazclar, posta lm cihazlar, dier elektro mekanik ve mekanik i makineleri ve baka bir yerde snflandrlan iktisadi kymetler kapsam dndadr.) 6 0,1666
  33.3.     Her Trl Yar letken malat: Her trl yar iletken imalatnda kullanlan iktisadi kymetler 5 0,2
34       Motorlu Aralarn malat: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobslerin ve benzerlerinin montajnda kullanlan iktisadi kymetler (Baka bir snflamada yer alan iktisadi kymetler bu snfn dndadr.) 12 0,0833
  34.1.     Motorlu Aralar malatnda Kullanlan zel Aletler: Matkap, kalp, demirba, dkm, numune, lm aleti ve zel transfer tama aralar gibi zel aletler olarak tanmlanan iktisadi kymetler * 3 0,3333
    34.1.1.   Motosiklet, moped ve bisiklet retiminde kullanlan retim bantlar 5 0,2
  34.2.     Motorlu aralar yan sanayiinde kullanlan iktisadi kymetler (Amortisr, yay, bask, disk, debriyaj ve bunlarn benzeri gibi motorlu aralara ait aksam, para ve dier ekipmanlarn imalatnda kullanlan  iktisadi kymetler) 10 0,1
  34.3.     Otomobil ve benzeri aralarn saclarnn boyanmasnda kullanlan iktisadi kymetler 8 0,125
35       Havaclkta Kullanlan Mamullerin malat: Hidrolik, hava basnl, elektrikli ve mekanik sistemleri de ieren havaclkta kullanlan aralarn ve onlarn paralarnn imalat ve montajnda kullanlan iktisadi kymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, klavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleme ara-gereleri veya onlarn paralarnn retiminde kullanlan iktisadi kymetler ise kapsam dndadr.) 10 0,1
  35.1.     Havaclkta Kullanlan Mamullerin malatnda Kullanlan zel Ara Gereler   6 0,1666
36       Gemi ve bot yapm    
  36.1.     Gemi ve Bot nasyla lgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) snfna dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yzdren dubalar, rhtmda kullanlan delme aralar ve zel fabrikasyonlarn tamir ve imalatnda kullanlan iktisadi kymetler ve bu kymet snfna dahil edilen kymetlerin ilemlerinde kullanlan makine ve ekipmanlar da dahil zellikle btn imalat ve tamir makineleri ve ekipmanlar (Binalar ve bunlarn yapsal eklentileri kapsam dahilinde deildir.) 12 0,0833
  36.2.     Gemi ve Bot nasnda Kullanlan zel Ara Gereler: Kalplar, matkaplar, numuneler, demirbalar, cerler ve lm aletleri gibi zel ara olarak tanmlanan iktisadi kymetler * 7 0,1428
  36.3.     Gemi ve Botlarn na Edildii Kuru Rhtm ve Saha Uygulamalar: (36.1 ve 36.2.) snflarna dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yzdren dubalar, rhtmda kullanlan delme aralar ve zel fabrikasyonlarn imalatnda ve tamirinde kullanlan iktisadi kymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yzen ve sabit kuru rhtmlar, gemi havuzlar, iskeleler, gemi gzerghlar ve btn dier saha uygulamalar (Binalar ve bunlarn yapsal eklentileri hari) 16 0,0625
37       Demiryollar Makineleri, Ara-Gereleri ve Tesisleri    
  37.1.     Peron ve ykleme yerleri zerindeki kontrksiyonlar (Galeriler dahil) 25 0,04
  37.2.     Peronlar 20 0,05
  37.3.     Rampalar 10 0,1
  37.4.     Kmr ve akaryakt verme tesisleri 20 0,05
  37.5.     Cruf temizleme tesisleri 5 0,2
  37.6.     Bakm, muayene ve temizleme tesisleri 20 0,05
  37.7.     Triyaj tesisleri (Atma ve kaydrma yerleri, ray frenleri, kirili frenler) 25 0,04
  37.8.     Esas toprak ileri, dier tesisler 25 0,04
  37.9.     Balast 10 0,1
  37.10.     Tneller ve yer alt tesisleri (Tek ve ift hatl tneller, yer alt trenleri tesisleri) 100 0,01
  37.11.     Menfezler (Boru menfezleri, karayolu menfezleri, su geitleri ve dierleri)          25 0,04
  37.12.     Peron ve karayolu alt ve st geitleri                                                                   25 0,04
  37.13.     Hemzemin geitleri (Otomatik hemzemin geit iaretleri, elle idareli bariyerler, otomatik bariyerler ve tesisler) 12 0,0833
  37.14.     Mekanik sinyal tesisleri    
    37.14.1.   Kumanda aletleri, blok tesisleri 12 0,0833
    37.14.2.   Sinyaller, transmisyon tertibat 16 0,0625
    37.14.3.   stasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyon hatlar        12 0,0833
  37.15.     Trafik merkez idaresi (CTC)    
    37.15.1.   Kumanda makineleri ve tehizat, rleler, makas, tahrik cihazlar v.b. 10 0,1
    37.15.2.   Sinyaller 12 0,0833
    37.15.3   Transmisyon hatlar ve tesisleri 12 0,0833
    37.15.4.   Sinyalizasyon kuvvet tesisleri 12 0,0833
    37.15.5.   Otomatik fren tevfik tertibat 16 0,0625
    37.15.6.   Heyelan, ta dme ve feyezan ihbar tesisleri 5 0,2
    37.15.7.   Otomatik ve manivelal telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarn gsterir tesisler, kuranportr, dispeing, telgraf, teleprmr, saat ve hoparlr tesisleri gibi tesisler ve bunlarn tesisleri   16 0,0625
    37.15.8   Yangn ihbar tesisleri ve yaz gnderme tesisleri            16 0,0625
    37.15.9.   Telekomnikasyon kuvvet tesisleri        16 0,0625
    37.15.10.   Yardmc istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratr gaz, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri) 20 0,05
    37.15.11.   Dner yada yrr kprler, vagonlar evirerek boaltan tesisler, ykama ve temizleme tesisleri, l kontrol ve tart tesisleri 10 0,1
    37.15.12.   Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler 16 0,0625
    37.15.13.   Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler         5 0,2
    37.15.14.   Madeni olmayan maddeleri ileyen dier makine ve tesisler                                               16 0,0625
    37.15.15.   Hurufat ve tertip makineleri 5 0,2
    37.15.16.   Dz bask makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif bask makineleri v.b. 12 0,0833
    37.15.17.   Tala alan ve almayan tezgahlar, kereste ileyen tezgahlar ve dier tezgahlar  20 0,05
    37.15.18.   Yol makineleri (Buldozer, greyder, kompresr, betonyer, elevatr, traktr ve benzerleri ile bunlarn  eklentileri) 10 0,1
    37.15.19.   Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatlar v.b.     33 0,0303
    37.15.20.   Yksek ve orta gerilimli tesisler                                                                        33 0,0303
    37.15.21.   Elektrik l ve kontrol tertibat, dner elektrik makineleri                                           20 0,05
  37.16.     Nakil vastalar mefruat ve tehizat                                                                  16 0,0625
  37.17.     Dier mefruat ve tehizat 16 0,0625
38       Demiryolu Vagonlarnn malat: Demiryolu yk veya yolcu vagonlarnn (Demiryolu transit vagonlar da dahil) yapm ve yenilenmesinde kullanlan iktisadi kymetler 12 0,0833
39       Lokomotif malat: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endstride kullanlan lokomotifler de dahil) yapm ve yenilenmesinde kullanlan iktisadi kymetler 11 0,0909
40       Demiryolu raylar 10 0,1
  40.1.     Dekovil hatt 15 0,0666
41       Madalya, Mcevherat, Oyuncak ve Dier Baz Mallarn malat: Mcevher, mzik aletleri, oyuncak ve spor eyalarnn, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler, mrekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat rnleri, sapl sprgeler, fralar, kutularn ve benzerlerinin retiminde kullanlan iktisadi kymetler 12 0,0833
42       Boru Hatt Aracl le Tamaclk: Boru ve nakil aralar vastasyla petrol, gaz ve dier rnlerin bir yerden bir yere tanmasna yarayan zel, ticari ve anlama kabilinde kullanlan iktisadi kymetler 22 0,0454
43       Telefonla verilen iletiim hizmetleri    
  43.1.     Telefonla Haberlemeyi Salayan ktisadi Kymetler: Ticari faaliyet olarak yrtlen ve bir kontrata bal olarak verilen telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanlan iktisadi kymetler 45 0,0222
  43.2.     Merkezde kullanlan ynetim binalar 45 0,0222
  43.3.     Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Tehizatlar: Telefon istasyonu cihazlar, kulbe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi kymetler 10 0,1
  43.4.     Telefon Datm Santralleri: Direk hatlar, alclar, yer alt kablosu borular v.b.(lgili ekipman ve araziye yaplan ilgili yenilikler ve bunlarn benzerleri de dahildir) 24 0,0416
  43.5.     Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis alter Tehizatlar: Telefon merkezi ofis ekipman olarak merkezin kapasitesi iinde kullanlan bilgisayar ve bilgisayar donanm fonksiyonu gren ekipmanlar ve benzerleri 10 0,1
44       Medya ve iletiim hizmetleri    
  44.1.     Radyo ve Televizyon Yayncl: Yayn istasyon kuleleri dnda radyo ve televizyon yaynclnda kullanlan iktisadi kymetler ve telgraf, deniz kablolar, uydu iletiim aralar, yurt ii ve yurt d radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarn ve uydu iletiim sistemlerini temin etmek iin kullanlan, iletiimi salayan ilgili iktisadi kymetler; ayn zamanda araziyle ilgili benzeri iyiletirmeler (Snflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletiim arac olacak ekilde kullanlan kablolu televizyon ekipmanlarn ve karlatrlabilir ara-gereleri ve sadece tek ynl haberlemede kullanlan kablolu televizyon ara-gerelerini ise kapsamaz.) 6 0,1666
  44.2.     Yksek Frekansl Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alclar, antenler, anten destekli yaplar, cihazlardan antenlere nakil hatlar, verici soutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttrma ekipmanlar) gibi iktisadi kymetler (Kablolu ve uzun hatl sistemler ise kapsam dndadr.) 13 0,0769
  44.3.     Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatlar, direk hatlar, deniz kablolar, gml kablolar ve muhafaza kablolar, elektronik sinyal gndericiler, elektronik sinyal gnderme istasyonlar ve dier ilgili iktisadi kymetler (Bu snf, yksek frekansl radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.) 27 0,037
  44.4.     Merkezi Ofiste Kullanlan Kontrol Ekipmanlar: Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, ilemleri takip eden ve yerine getiren ift tarafl iletim sistemleri, teleks tehizatlar, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanlan aralar da ieren iletiime yarayan sinyallerin genel kontrol, izlenmesi ve yn verilmesi iin kullanlan iktisadi kymetler 17 0,0588
  44.5.     Bilgisayarla Kontrol Edilen, Ynlendirilen ve Bunlarla lgili Olan Kontrol Ekipmanlar: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, ayn ebekeye bal bilgisayarlar, kontrol amal olarak zel yaplm dier ilgili ekipmanlar ve yer dzenekleri 10 0,1
  44.6.     Uydularla Balantl Olarak alan Yeryzndeki ktisadi Kymetler: Yeryz istasyonlarndaki sabit tehizatlar, antenler, uydu haberleme tehizatlar ve uydu haberlemesinde kullanlan yardmc tehizatlar gibi iktisadi kymetler (Genel amal kullanlan tehizatlar veya uydularn uzayda kullandklar tehizat snf dndadr) 10 0,1
  44.7.     zel ahslara Ait Mlkler zerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipman, g retim ve datm sistemleri, zel g toplama merkezi ekipmanlar ve dier ilgili ve balantl ekipmanlar gibi zel ahslara ait mlklere monte edilen ekipmanlar 10 0,1
  44.8.     Televizyon yayncl, kablolu TV ve dijital yaynclk    
    44.8.1.   Vericiler : Kuleler, antenler, n amplifikatrler, deitiriciler, tadilat ara-gereleri ve kopyalanmayan sistem programlar gibi iktisadi kymetler (Verici binalar ve program yazmaya yarayan iktisadi kymetler hari) 11 0,0909
    44.8.2.   Abone Balant ve Datm Sistemleri: Ana hat yardmc kablolar, balant salayc donanmlar, amplifikatrler, enerji tehizatlar, pasif aletler, ynlendirici balantlar, altlklar, basn girileri, balant kablolar, balant kurucu transformatrler, ok ynl balant salayc ekipman ve dntrcler gibi iktisadi kymetler 10 0,1
    44.8.3.   Program Yapm: Kameralar, film makaralar, video teyp kaydedicileri, klandrma aralar, aralar dndaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi kymetler (Binalar ve onlarn yapsal mtemmim czleri kapsam dndadr) 9 0,1111
  44.9.     Film ve kasetler    
    44.9.1.   Filmler 2 1. Yl %60,
            2. Yl %40
      44.9.1.1. Sinema Filmleri 2 1. Yl %85,
            2. Yl %15
    44.9.2.   Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b. 2 1. Yl %60,
            2. Yl %40
  44.10.     Telekomnikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet zerinden sesli balant hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri salamak amacyla kullanlan iktisadi kymetler         10 0,1
45       Elektrik piyasas faaliyetleri    
  45.1.     retim    
    45.1.1.   Elektrik retimi: Ticari amal sat iin elektriin retiminde kullanlan iktisadi kymetler 40 0,025
    45.1.2.   Elektrik salayan hidrolik retim aralar    
      45.1.2.1. Baraj gvdesi, arklar, kanallar, tneller ve su oluklar gibi iktisadi kymetler 40 0,025
      45.1.2.2. Cebri boru, trbin, jeneratr gibi elektromekanik iktisadi kymetler 15 0,0666
    45.1.3.   Elektrik Salayan Buhar retim Aralar: Temel buhar niteleri ile birleik sirklasyonda altrlan yanma tribnleri ve ticari olarak sat amacyla buhar gcnden elektriin retiminde kullanlan iktisadi kymetler ve atk ayrtrma ve kaynaklarn geri dnmn salayan aralar tarafndan kullanld zaman elektrik ve buhar datm sistemleri gibi elektrik jeneratrleri, ve benzeri kymetler (Gaz trbinleri hari) 20 0,05
    45.1.4.   Elektrik Salayan ten Yanmal Trbin retim Aralar: ten yanmal trbinler, dizel motorlar, dier iten yanmal motorlar ve bunlarla ilgili g trbinleri ve/veya jeneratrleri ve ilgili arazi dzenlemelerinden oluan zel hareket ettiricilerin kullanlmasyla meydana getirilen sat amal elektrik retiminde kullanlan iktisadi kymetler (Temel buhar nitelerine sahip ortak sirklasyonla alan iten yanmal trbinler hari) 15 0,0666
    45.1.5.   Endstriyel enerji ve endstriyel elektrik retim sistemleri 22 0,0454
    45.1.6.   Gaz Trbinleri: Kompresr ile basnlandrlm hava ile doalgaz, motorin, nafta ve benzeri yaktlarn kartrlarak yaklmas sonucunda ortaya kan s enerjisini mekanik enerjiye dntren ekipmanlar 5 0,2
    45.1.7.   Rzgar enerjisi santralleri, trbin, kule jeneratr ve kanatlar gibi iktisadi kymetler 10 0,1
    45.1.8.   Jeotermal enerji santrallerinde kullanlan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatlar dahil tm teknolojik tehizat 13 0,0769
  45.2.     letim    
    45.2.1.   Elektrik Salayan letim Aralar: Ticari olarak satlan elektriin iletiminde kullanlan iktisadi kymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yaplan temizleme ve tasnif etme dzenlemeleri bu snf kapsamnda deildir.) 30 0,0333
  45.3.     Datm    
    45.3.1.   Elektrik Salayan Datm Aralar: Ticari olarak satlan elektriin datmnda kullanlan iktisadi kymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yaplan temizleme ve tasnif etme dzenlemeleri bu snf kapsamnda deildir.) 30 0,0333
    45.3.2.   Endstriyel enerji ve elektrik datm sistemleri 22 0,0454
    45.3.3.   Elektrik Enerjisi Datm Sistemleri: Tadilat, arza giderimi, ebeke deme, kontrol ve datm yollar ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanlan iktisadi kymetler (Tketicilere ait bina ve bunlarn mtemilatna yerletirildikleri zaman bu kymetler kapsam dndadr.) 20 0,05
46       Suyun elde edilmesi, depolanmas, artlmas ve datlmasn salayan hizmetler    
  46.1.     Barajlar 50 0,02
  46.2.     Bentler 20 0,05
  46.3.     Kuyular    
    46.3.1.   Artezyen kuyular 20 0,05
    46.3.2.   Kaya arazide alan derin su kuyular 10 0,1
    46.3.3.   Kumlu-kalkerli arazide alan derin su kuyular 5 0,2
  46.4.     Suyun depolanmas ve artlmas    
    46.4.1.   Depo ve tanklar 40 0,025
    46.4.2.   Artma sistemleri 20 0,05
  46.5.     Suyun datlmas    
    46.5.1.   Pompalama sistemleri 10 0,1
    46.5.2.   Datm ve borulama sistemleri 25 0,04
47       Doal gaz ve gaz retimi ve bunlarla ilgili hizmetler    
  47.1.     Gaz Salayan Datm Aralar: Arazi zerine kurulan ve gazla alan su stclar ve gaz dntrc ekipmanlar, dam hatlar, servis hatlar, basn drme ve lme istasyonlar ve benzeri yer alt ve yer st dzenekleri 22 0,0454
  47.2.     Tesisat ve lgili Ekipmanlar: tesisat boru hatt ve tehizat, doalgaz sayalar, kazan ve kombi gibi gaz yakc cihazlar 14 0,0714
  47.3.     mal Edilmi Gaz Salayan Aralar: Yer alt doalgaz ile tamamen dnmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi kymetlere sahip gaz imalatnda kullanlan iktisadi kymetler (Gaz retim sistemleri ve baka bir yerde snflandrlan atk artm ve kaynaklarn geri dnmnde kullanlan ilgili sistemler bu snfa dahil edilmez.) 30 0,0333
  47.4.     Doal Gaz Yerine Normal Gaz Salayan retim Aralar: Yeralt doal gazyla beraber tamamen gaz yaktna dntrlebilen daha hafif hidro karbonlar, neft ya veya doymu yalarn katalitik dnmnde kullanlan iktisadi kymetler 14 0,0714
  47.5.     Doalgaz retim aralar 14 0,0714
  47.6.     Gaz Salayan letim Hatlar ve Depolama Aralar: letim boru hatlar, katodik koruma ve telekomnikasyon tesisleri, kompresr istasyonlar, depolama ile ilgili yer alt ve yer st tesisleri 22 0,0454
  47.7.     Svlatrlm Doalgaz reten Aralar: Ykleme ve boaltma balantlar, alet takm-tehizat ve kontrol, pompalama, buharlatrma ve kurulandrma, tanklara koyma, doalgazn sv hale getirilmesi, depolanmas ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullanlan iktisadi kymetler ve gaz nakil hatlar ve datm sistemleri ve denizle ilgili terminal aralaryla birbirine bal olan boru hatlar ve benzerleri 22 0,0454
  47.8.     Snai gaz retimi    
    47.8.1.   Gaz svlatrc tesisler 8 0,125
    47.8.2.   Hava ayrtrma nitesi 8 0,125
    47.8.3.   Gaz merkezi datm sistemleri 5 0,2
    47.8.4.   Tp dolum sistemleri (Endstriyel, tbbi, gda v.b.) 8 0,125
    47.8.5.   Tp test niteleri 10 0,1
    47.8.6.   Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz retim tesisi) 10 0,1
    47.8.7.   Likit silindirler 8 0,125
    47.8.8.   Asetilen tpleri 8 0,125
    47.8.9.   Snai gaz tpleri 10 0,1
    47.8.10.   Seyyar tp tama paletleri 5 0,2
    47.8.11.   Paletli tp kollektrleri 8 0,125
    47.8.12.   Sv gaz buharlatrclar 8 0,125
48       Merkezi Bir Sistemle Buharn retim ve Datm: Sat amacyla buharn retimi ve datmnda kullanlan iktisadi kymetler (Baka bir snflamada yer alan atklarn ayrmasn salayan ve kaynaklarn geri dnmnn yapld fabrikalarda kullanlan iktisadi kymetler hari) 15 0,0666
49       Atklarn Ayrtrlmasnn ve Kaynaklarn Geri Dnmnn Yapld ktisadi Kymetler: plerin veya dier kat atklarn veya stma iin kullanlan biyolojik atklarn veya kat, akkan yada gaz halindeki yaktlarn geri dnmnde kullanlan iktisadi kymetler ve ayn zamanda elektrik, gaz, buhar ve scak su elde etmek iin yakt sistemlerinden karlan atklar, gaz veya ya prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki ilemlerden kalma atklar, dier atklar yada biyolojik atklar toplamak, elde etmek ve ilemek iin kullanlan alanlardaki yaplar ve btn fabrika ilem ekipmanlarn ve kat atk toplama, biriktirme, ileme, ayrma, snflandrma ve kat p ve dier pler iin kullanlan destek ve dntrme ilevi gren iktisadi kymetler ve su temini ve ileme aralar, atk ayrtrmas ve kaynaklarn geri dnmn salayan aralarn kllerinin temizlenmesi iini gren iktisadi kymetler (Snflarnda belirtilmi elektrik, scak su, buhar ve ilenmi gaz retim ekipmanlar gibi elektrik jeneratr, ambalaj kazanlar ve dier ilgili kymetleri ise kapsama dahil edilmez.) 10 0,1
50       Belediyelere veya belediye iktisadi teekkllerine ait atk su artma aralar  24 0,0416
51       Belediyelere veya belediye iktisadi teekkllerine ait kanalizasyonlar  50 0,02
52       Gerekletirilen ve Hizmetler: Toptan ve perakende sat ile kiisel yada profesyonel hizmetlerde kullanlan iktisadi kymetler ile dier snflara girmeyen iktisadi hizmet sektrleri ile ilgili iktisadi kymetler 10 0,1
  52.1.     Kiisel ve ev aletlerinin tamir ve bakmnda kullanlan iktisadi kymetler       10 0,1
  52.2.     Eitim hizmetleri (lkretim, ortaretim, yksekretim, zel kurslar ve yetikinlerin eitildii kurs ve okullarda kullanlan iktisadi kymetler snflama iinde yer almaktadr.)                6 0,1666
  52.3.     Salk hizmetleri                                                                                        6 0,1666
  52.4.     Otomotiv ve benzeri motorlu aralara ilikin olarak verilen hizmetler (Motorlu aralardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri aralarn sat, bunlarn servis hizmetleri ve yedek para hizmetlerinin  verilmesinde kullanlan iktisadi kymetler) 12 0,0833
  52.5.     Gvenlik hizmetleri 8 0,125
  52.6.     Tantm ve Datmla lgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler                                                10 0,1
  52.7.     Fotoraf bask ve hizmetlerinde kullanlan iktisadi kymetler (Bask, banyo ve bunlara benzer makine ve ara gereler) 10 0,1
    52.7.1.   Minilab fotograf bask makinesi 4 0,25
53       Petrol ve petrol rnlerine ilikin datm ve pazarlama faaliyetleri    
  53.1.     Dolum hattnda kullanlan iktisadi kymetler         10 0,1
  53.2.     Boru hatlar (Eski harmanlama tank aras boru hatt, soutma kulesi boru hatt, vagon dolum- eski  harmanlama boru hatt, gres kazan dairesi kzgn ve souk devre ya boru hatt ve bunlarn benzerleri 12 0,0833
  53.3.     Laboratuar lm ve test cihazlar  8 0,125
  53.4.     Artma ilemlerinde kullanlan tesis, ara gere ve bu ilerde kullanlan dier iktisadi kymetler   10 0,1
  53.5.     Dolum adalarnda kullanlan iktisadi kymetler                                                           12 0,0833
  53.6.     Hizmet Binalar, Tesis ve arazi dzenlemeleri (skele ve eklentileri, kanal, havalandrma sistemleri, tantc amala kullanlan aralar, kpr, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri ara sahalar, sundurma, tel rg, telefon ve su gibi ebeke hatlar, topraklama sistemleri, yangn sistemi ve bunlarn benzerleri) 20 0,05
54       lk tesis ve taazzuv giderleri  5 0,2
55       Gayri Maddi ktisadi Kymetler: mtiyaz haklar (Franchising), patent, forml, dizayn, rnek kalp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakk ve benzeri kalemler, lisans, kullanm hakk ve izni veya devlet kurum ve kurulular tarafndan verilen dier haklar (letme hakk gibi) ve bunlarn benzerleri  15 0,0666
  55.1.     Petemallk 5 0,2
  55.2.     Turizm amal arazi tahsislerine ilikin olarak denen altyap katlm pay 5 0,2
56       zel maliyetler (Kira mddeti belli olmayanlar) 5 0,2
57       Aratrma-Gelitirme Harcamalar ** 5 0,2
58       Konaklama iletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kraathane, pavyon, kr bahesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplant yerlerinde kullanlan iktisadi kymetler 5 0,2
  58.1.     Reklam panolar ve billboardlar    
    58.1.1.   Ikl 5 0,2
    58.1.2.   Iksz 10 0,1
  58.2.     Mafsall tenteler 2 0,5
59       Turistik tesisler ve elence faaliyetleri 10 0,1
  59.1.     Turistik tesislerde kullanlan porselen veya camdan yaplm (Kristal hari) her nevi mutfak ve servis takm ve malzemeleri 4 0,25
  59.2.     Turistik tesislerde kullanlan el, yz ve banyo havlular, yatak araflar ve yastk klflar, masa rtleri, plato ve her nevi peeteler ve benzerleri 2 0,5
  59.3.     Turizm Sektrnde Kullanlan zel Ara-Gereler: Deniz spor malzemeleri ve aralar (Bot, katamaran, srat teknesi ve bunlarn motorlar, jet ski, ime deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), k spor malzemeleri, (Kayak ayakkabs, kar motoru v.b.), golf arac, kongre-konferans organizasyon ekipmanlar (Ses sistemleri, projeksiyon cihaz v.b.), mzik aletleri (Piyano v.b.) 3 0,3333
  59.4.     Elence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonlar, bilardo salonlar, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayr alanlar, sirkler, sergi alanlar, tiyatrolar, konser alanlar, stadyumlar ve minyatr golf sahalar, yama parat alanlar ve bunlarn benzerleri gibi iletme yada tesislerin iletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi srasnda giri creti veya parayla yaplan demeler karlnda elence hizmetlerinin gerekletirildii yerlerde kullanlan iktisadi kymetler 10 0,1
    59.4.1.   Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarnda kullanlan iktisadi kymetler     10 0,1
  59.5.     Toplu yemek retiminde kullanlan iktisadi kymetler  10 0,1
60       Tiyatro dekorlar (Otel ve tatil kyleri animasyon ve gsterilerinde kullanlan dekorlar dahil) 2 0,5
61       Suda yaplan faaliyetler                                                                                    
  61.1.     Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanlanlar) 10 0,1
  61.2.     amandra tesisat 5 0,2
  61.3.     Salma alar (Balklkta avlanma amal kullanlanlar) 3 0,3333
  61.4.     Srtme aleti komple (Sngercilikte kullanlan)   2 0,5
  61.5.     Dal faaliyetlerinde kullanlan ara ve gereler     3 0,3333
  61.6.     Balk yetitirme ve retim tesislerinde kullanlan iktisadi kymetler    
    61.6.1.   Tatl su balklnda kullanlan kafes, apa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 8 0,125
    61.6.2.   Tatl su balklnda kullanlan alar, balant sistemleri, sistem halatlar ve yemleme borusu 5 0,2
    61.6.3.   Deniz suyunda yaplan balklk faaliyetinde kullanlan kafes, apa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 5 0,2
    61.6.4.   Deniz suyunda yaplan balklk faaliyetinde kullanlan alar, balant sistemleri, sistem halatlar ve yemleme borusu 3 0,3333
62       Berber, kuafr, gzellik salonlarnda kullanlan iktisadi kymetler ve zel ara gereler*      8 0,125
63       zolasyon malzemeleri imalatnda kullanlan iktisadi kymetler            12 0,0833
  63.1.     Naylon film kaplama                                                                                     8 0,125
64       Sterilizasyon ilemlerinde kullanlan iktisadi kymetler (Tbbi rn, ambalaj malzemeleri, laboratuar rnleri, farmastik, kozmetik ve bunlarn hammaddelerinin sterilizasyonunda ve gda ve hayvan yemlerinin patojen mikroorganizmalarndan arndrlmasnda, arivlerin ve antikalarn korunmas, polimerilerin modifikasyonu, apraz balama, zincir molekllerin krlmas ilemlerinde kullanlan iktisadi kymetler ve bunlarn benzerleri)           10 0,1
  64.1.     Sterilizasyon ilemlerinde kullanlan kaynak (radyoaktif kobalt)  5 0,2
65       Savunma Sanayi                                                                                              
  65.1.     Savunma sanayiine ilikin makine ve tehizat imalatnda kullanlan iktisadi kymetler (35. numaral snflamada ve baka bir snfta yer alan iktisadi kymetler kapsam dndadr.)                        15 0,0666
    65.1.1.   Savunma sanayiine ilikin makine ve tehizat imalatnda kullanlan zel ara gereler 7 0,1428
  65.2.     Savunma sanayiine ilikin makine ve tehizat imalat iin kullanlan yan sanayi rnlerini imal eden iktisadi kymetler                                                                                      10 0,1
    65.2.1.   Savunma sanayiine ilikin makine ve tehizat imalat iin kullanlan yan sanayi rnlerinin imalatnda kullanlan zel ara gereler     5 0,2
66       Denizcilik sektrnde kullanlan baz iktisadi kymetler    
  66.1.     Fener cihaz, sis dd, racon cihaz ve solar panel 10 0,1
  66.2.     Fener kumanda tablosu, arj reglatr, arj redresr 2 0,5
  66.3.     Radar, radyofar ve seyir haritalar 5 0,2
  66.4.     Kara kutu ve hz gsterge sistemi 15 0,0666
67       Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine ya retiminde kullanlan iktisadi kymetler    
  67.1.     Otomatik younluk ler, parlama noktas tayin cihaz, bakr erit korozyonu test aparat, akma bulutlanma test cihaz, iletkenlik lm cihaz, gaz kromotografisi, autosampler, dijital bret, saf su cihaz, nem tayin cihaz, cam tutucu, kinematik vizkozite lm cihaz, mikro karbon kalnt test cihaz, renk lm cihaz, souk filtre tkanma noktas test cihaz, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatr ve benzeri laboratuar cihazlar 5 0,2
  67.2.     Esanjr, kartrma tank, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol lm cihaz gibi makineler 5 0,2
  67.3.     retim prosesi otomasyon makinesi 7 0,1428
  67.4.     Metil alkol tank, reaktr 8 0,125
  67.5.     Dekantr, statik mikser, buharlatrc rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin sok tank, separatr, kondenser, katalizr hazrlama tank, kurutma, ara tank, sabunlatrma tank, ham asit ya tank, gliserin aartma makinesi, su soutma kulesi, vakum grubu, atk su artma tesisi ve aerobik-anaerobik tanklar, kantar, kompresr, degazr gibi makineler 10 0,1
  67.6.     Gliserin ileme kulesi, hammadde ve mamul tank, buhar kazan 15 0,0666
68       Su alt canllarn sergilendii akvaryum tesislerinde kullanlan iktisadi kymetler    
  68.1.     Akrilik camdan maml su tneli ve tehizat, ana tanklar 15 0,0666
  68.2.     Karantina blmnde kullanlan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tanklar, sistem ekipmanlar), yem hazrlama blmnde kullanlan ekipmanlar (balk bakm tehizat), laboratuar ekipmanlar, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar 10 0,1
  68.3.     Akvaryum filtre ekipmanlar, soutma ve stma tehizat, akvaryum yaam destek nitesi iin gerekli olan tehizat 5 0,2
69       Havaalan yer hizmetlerinde kullanlan iktisadi kymetler    
  69.1.     Merdiven arac, merdiven ekilir 15 0,0666
  69.2.     Konveyr arac, konveyr 15 0,0666
  69.3.     Apron Otobs 5 0,2
  69.4.     Deicing (buz zme) arac, foseptik arac, su ikmal arac, hasta nakil arac, loader, air starter arac, bakm platformu 7 0,1428
  69.5.     Foseptik tank, su ikmal tank 15 0,0666
  69.6.     Towbar, towbarless, uak traktr 5 0,2
  69.7.     Air starter ekilir 6 0,1666
  69.8.     Yayn ve anons sistemi, saat sistemi 10 0,1
  69.9.     Bagaj konveyr sistemi, 4 set yolcu kprs, havalandrma sistemleri, bina ynetim sistemi, aydnlatma otomasyon sistemi, uu bilgi sistemi 15 0,0666
  69.10.     400 Hz g sistemi, uak yanatrma sistemi, PCA Uak Havalandrma Sistemi 20 0,05
  69.11.     Uak park alan ofis ekipman 10 0,1
  69.12.     Yangn alarm ve gvenlik sistemi 15 0,0666
  69.13.     Dahili telefon sistemi 10 0,1
  69.14.     Enerji otomasyon sistemi 10 0,1
     
* zel aralar, retim veya btn blmlere ait sreler iin zel olarak dizayn edilmilerdir ve retimde temel bir kullana sahip deillerdir. Bunlar tarafndan retilen btn blmlerin model dizaynlarnda yaplan deiiklik ve yeniliklerin arkasndan daha sonraki veya farkl bir kullanm iin adapte edilemezler.
     
** Mkelleflerin 5220 sayl Kurumlar Vergisi ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanunlarnda yer alan, "mkelleflerin iletmeleri bnyesinde gerekletirdikleri mnhasran yeni teknoloji ve bilgi arayna ynelik aratrma ve gelitirme harcamalar" kapsamnda iletmeleri bnyesinde gerekletirdikleri aratrma ve gelitirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliinde aktifletirilmesi gereken bir kymete ulalmas halinde, gayri maddi hakka ynelik olarak yaptklar aratrma ve gelitirme harcamalar bu snf uyarnca itfa edilecektir. Ancak, mezkur Kanunlar kapsamnda ar-ge faaliyeti olarak deerlendirilmeyen, mkelleflerin iletmeleri bnyesinde gerekletirmedikleri, dardan hizmet satn alma yoluyla veya benzeri ekilde gerekletirdikleri gayri maddi hakka ynelik harcama tutarlar, iktisap edilen veya yaplan aratrmalar sonucu ortaya kan kymetin niteliine gre (patent, forml, dizayn, rnek kalp vb.), 339 ve 365 Sra Numaral VUK Genel Teblileri ile deiik 333 Sra Numaral VUK Genel Teblii ekindeki listenin "55.Gayri Maddi ktisadi Kymetler" snf uyarnca itfa edilecektir.
             

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura