Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler

3 Sıra No`lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı kriteri getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. Bu tutarlar son olarak 9 Sıra No`lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 900 milyar lira ve 2 trilyon lira olarak belirlenmiştir.
 
Söz konusu tutarlar günün ekonomik koşulları dikkate alınarak aktif toplamı 1,8 milyon  ve net satışları toplamı 4 milyon yükseltilmiştir. Buna göre, 2010 yılı aktif toplamı 9.800.300 lira (2009 İçin 9.099.600 TL) veya net satışlar toplamı 21.778.200 lirayı (2009 İçin 20.221.200  TL) aşan mükelleflerin, temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da düzenlemeleri zorunludur. Bu mükelleflerin 2011 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine söz konusu tablolardan sadece "Kar Dağıtım Tablosu"nu eklemeleri yeterlidir.

 

 

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura