2011 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR
Aktif toplamı 4.357.808 TL ve Net satışlar toplamı 8.714.594 TL'yi aşmayan mükellefler 2010 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. Bu hadlerden herhangi birini aşan mükellefler ise beyannamelerini YMM'lere tasdik ettireceklerdir.

2011 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR (2010)

II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan 2010 yılı satış  tutarları|
157.000 TL'yi aşmayanlar
II. sınıf tacirlerden yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan 2010 yılı yıllık gayri safi iş hasılatı tutarı
79.000 TL’yi Aşmayanlar
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan 2010 Yılı Hasılat Tutarı
110.000 TL’yi Aşmayanlar
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden 2010 Yılı Hasılat Tutarı
157.000 TL'yi aşmayanlar
Özel Kanunlarına göre Kurulan Kooperatifler ile Bu Kooperatiflerin Oluşturdukları Birlikler, Herhangi Bir Sınırlamaya Tabi Olmaksızın Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Değildir.
Noterler Herhangi Bir Sınırlamaya Tabi Olmaksızın Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Değildir.

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura