Ar-Ge ve Serbest Blgeler in YMM Raporu
AR-GE LEMLER N YMM RAPORU
AR-GE indiriminden faydalanan mkelleflerin Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanlan AR-GE indiriminin “doru hesapland ve uyguland”na ilikin tasdik raporu verilmesi gerekmektedir. Ancak. Tam tasdik raporunda indirime ilikin hususlara yer verilmi ise ayrca rapor dzenlenip verilmesi gerekmeyecektir.
 

SERBEST BLGE LEMLER N YMM RAPORU
12 Mart 2009 Tarihli, 27167 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 1 Seri No.lu 3218 sayl Serbest Blgeler Kanunu Genel Tebliinin 3.7 Maddesinde, Yasada yer alan vergi istisnas uygulamasyla ilgili olarak aadaki dzenleme yer almaktadr.
“stisna uygulamasnda;
- Serbest blgede retilen rnlerle blge iinden, Trkiye’den veya dardan alnan rn tutarlar,
- Blge iine, Trkiye’ye veya yurt dna sat tutarlar,
- Blgede retilen rnlerin toplam FOB bedelinin en az % 85`inin yurt dna ihra edildii,
hususlarnn bu Teblide aklanan usul ve esaslara uygun olduunun yeminli mali mavirler tarafndan dzenlenecek faaliyet raporu ile tevsik edilmesi zerine, tecil edilen vergi terkin edilecektir. Dzenlenecek YMM faaliyet raporuna, Gmrk k Beyannamesi, Faaliyet Ruhsat ile Kapasite Raporu rnekleri de eklenecektir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura