ANONM VE LMTED RKETLERDE ASGAR SERMAYE ARTIRIM SRES

26 Aralk 2009 CUMARTES                                                                              Say : 27444

TEBL

 Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: 

ANONM VE LMTED RKETLERN SERMAYELERN YEN ASGAR

MKTARLARA YKSELTME SRELERNN UZATILMASINA LKN

TEBLDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

 (TEBL NO: TCARET 2009/3)

 MADDE 1 – Bu Tebli, Trk Ticaret Kanunu’nun 274 nc ve 3143 sayl Kanun’un 33 nc maddesine istinaden hazrlanmtr. 

MADDE 2 – 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayl Resm Gazete’de yaymlanan “Anonim ve Limited irketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Ykseltme Srelerinin Uzatlmasna likin Teblide Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: Ticaret 2008/2) ile belirlenen sreler deitirilmitir. Sermayeleri 50 bin Trk Lirasndan az olan anonim irketler ile 5 bin Trk Lirasndan az olan limited irketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara ykseltmek amacyla en ge 31/12/2011 tarihi mesai bitimine kadar irket merkezinin bulunduu yer ticaret sicili memurluuna mracaat etmeleri gerekmektedir. Bu ekilde mracaat eden irketlerin sermaye artrmna ilikin tescil ilemleri 31/3/2012 tarihine kadar sonulandrlacaktr.

 MADDE 3 – Bu Tebli yaymland tarihte yrrle girer.

 MADDE 4 – Bu Tebli hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yrtr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura