Vergi Tr Kodlar

04.06.2011

Vergi Kodu Vergi Ad
0001 YILLIK GELR VERGS
0002 ZIRA KAZAN GELR VERGS
0003 GELR VERGS S. (MUHTASAR)
0004 GELR GTR TCAR KAZAN
0005 GELR GTR SERBEST MESLEK KAZANCI
0006 GELR GTR CRET
0007 DAITILMAYAN KAR STOPAJI
0010 KURUMLAR VERGS
0011 KURUMLAR VERGS STOPAJI (KVKM24)
0012 GELR VERGS (GMSI)
0014 BASIT USULDE TCAR KAZANC
0015 GEREK USULDE KATMA DEER VERGS
0017 GTR USULDE KATMA DEER VERGS
0021 BANKA MUAMELELER VERGS
0022 SGORTA MUAMELELER VERGS
0027 GELR VERGS GEC VERG
0032 GELR GEC VERG
0033 KURUM GEC VERG
0040 DAMGA VERGS (BEYANNAMEL DAMGA VERGS MKELLEF)
0046 AKARYAKIT TKETM VERGS
0048 GELR V. M.TALH OYUNLARI ASGAR VERG
0049 HER TRL SPRTOLAR VE FZEL YAINDAN ALINAN EK VERG
0050 KURUMLAR V. M.TALH OYUNLARI ASGAR VERG
0051 DER CRETLER
0053 KURUMLAR VERGS KURUM GEC VERG
0056 OYUN KAITLARINDAN ALINAN EK VERG
0057 RNTGEN FLMLERNDEN ALINAN EK VERG
0060 MLGA MADEN FONU
0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESNTS
0062 MLGA KOOPERATFLK TANITMA VE ETM FONU
0071 PETROL VE DOALGAZ RNLERNE LKN ZEL TKETM VERGS
0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLL EEKLER VE TTN MAMLLERNE LKN ZEL TKETM VERGS
0074 DAYANIKLI TKETM VE DER MALLARA LKN ZEL TKETM VERGS
0091 TTN MAMLLERNE LKN EK VERG
0092 HER TRL ALKOLL KLERE LKN EK VERG
0093 SAR ARAP VE BRALARA LKN EK VERG
0094 HER TRL ALKOLSZ ECEKLERDEN ALINAN EK VERG
1013 ETM,GENLK,SPOR VE SALIK HZMETLER VERGS
1018 MAHSUPLARDAN KESLEN DAMGA VERGS
1020 FON PAYI
1030 PMANLIK ZAMMI
1042 E.KATKI PAYI
1043 ZEL LEM VERGS
1047 DAMGA VERGS
1048 5035 SAYILI KANUNA GRE DAMGA VERGS
1050 VERG BARII TEFE TUTARI
1051 VERG BARII GE DEME ZAMMI
1067 VERG YARGI HARLARI
1084 GECKME FAZ
1086 GECKME ZAMMI
1087 ERKEN DEME NDRM
1089 ALINAN DER FAZLER
1095 SAVUNMA SANAY DESTEKLEME FONU
1096 KONUT FONU
3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRM CEZA FAZ
3061 CEZA FAZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESNTLER)
3073 USULSZLK CEZASI
3074 ZEL USULSZLK CEZASI
3076 KUSUR CEZASI
3077 AIR KUSUR CEZASI
3078 KAAKILIK CEZASI
3080 VERG ZYAI CEZASI
3099 VUK 112/4 Maddesi Gereince denen Faiz
4001 EK GELR VERGS
4003 EK CRET GELR VERGS
4004 EK GTR TCAR KAZAN VERGS
4005 EK GTR SERBEST MESLEK KAZANCI VERGS
4006 FAZ VERGS
4007 EK EMLAK VERGS
4008 GELR DAHL TEVKFAT
4010 EK KURUMLAR VERGS
4011 KURUMLAR VERGS ARGE HARCAMALARI
4012 KURUM DAHL TEVKFAT
4014 MNFERT GELR EKONOMK DENGE V.
4016 CRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4021 4705 Sayl Kanuna Gre Tahsil Edilen zel lem Vergisi
4034 MOTORLU TAITLAR EK VERGS
4035 4837 S.K EK MOTORLU TAITLAR VERGS
4036 4962 S. TAIT VERGS
4040 MLGA TRAFK HZMETLERN GELTRME FONU REKLAM GELRLER
4041 GELR VE KURUM EKONOMK DENGE VERGS
4042 5035 RTK ETME KATKI PAYI
4043 GTR EKONOMK DENGE VERGS
4044 GELR VE KURUM STOPAJ EKONOMK DENGE VERGS
4046 Akaryakt Fiyat stikrar Pay
4047 TEK BAINA ALINABLEN DAMGA VERGS
4048 ANS OYUNLARI VERGS
4049 5035 SAYILI KANUNA GRE FNANSAL FAALYET HARCI
4050 TEKEL SAF HASILAT
4060 TECLL ALACAKLARDAN TAHSLAT
4061 THALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESNTS
4063 NOTER HARLARI
4072 MOTORLU TAIT ARALARINA LKN ZEL TKETM VERGS (TESCLE TAB OLMAYANLAR)
4073 ERTELENEN GELR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEC 5.MADDE)
4074 ERTELENEN GELR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDES)
4077 MNFERT KURUM E. D. V.
4078 NET AKTF VERGS
4079 KIYMETL MADEN VE ZIYNET EYASINDAN ALINAN VERG
4080 ZEL LETM VERGS
4081 5035 SAYILI KANUNA GRE ZEL LETM VERGS
4101 VERG BARII MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELR VERGS
4103 VERG BARII MATRAH ARTIRIMI GELR VERGS S. (MUHTASAR)
4107 VERG BARII MATRAH ARTIRIMI DAITILMAYAN KAR STOPAJI
4110 VERG BARII MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGS
4112 VERG BARII MATRAH ARTIRIMI GELR VERGS (GMS)
4114 VERG BARII MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TCAR KAZANC
4115 VERG BARII MATRAH ARTIRIMI GEREK USULDE KATMA DEER VERGS
4121 VERG BARII KESNLEEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122 VERG BARII KESNLEEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123 VERG BARII KESNLEEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124 VERG BARII KESNLEMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125 VERG BARII NCELEME VE TARHYAT 5.MADDE
4126 VERG BARII PMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127 VERG BARII PMANLIK 6.MADDE 1/DER HKMLER
4128 VERG BARII ECRMSL 15.MADDE
4130 VERG BARII KIYMETL MADEN VE ZYNET EYASI BEYANI
9001 EMANETEN YAPILAN TAHSLAT
9002 NFUS PARA CEZASI
9003 SEM PARA CEZASI
9004 ASKERLK PARA CEZASI
9005 MAHKEME PARA CEZASI
9006 1475 SAYILI KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI
9007 3516 SAYILI KANUNA GRE L AYAR PARA CEZASI
9008 TRAFK ZABITASI TESPTNE DAYALI ZEL USULSZLK CEZASI
9009 TURZM PARA CEZASI
9010 TKETCY KORUMA KANUNUNA GRE KESLEN PARA CEZASI
9011 EVRE KRLL PARA CEZASI
9012 ESNAF S.HAR
9013 GMRK VERGS
9014 Yurt D k Harc
9015 KATMA DEER VERGS TEVKFATI
9016 BLRK CRET
9017 TRK ULUSLARARASI GEM SCL KAYIT HARCI
9018 YILLIK TONAJ HARCI
9020 MKELLEFLERN VERG BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKFATLAR
9021 4961 BANKA SGORTA MUAMELELER VERGS
9022 KUR FARKI HESABI
9023 YKSEK RENM KRED BORCU HESABI
9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRM HESABI
9025 HRACATTA VERG ADES HESABI
9026 GELTRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027 ALIMA ZN HARCI
9028 DESTEKLEME VE FYAT STKRAR FONU HESABI
9029 DPLOMA HARCI
9030 EK MOTORLU TAITLAR VERGS
9031 VERASET VE NTKAL VERGS
9032 EK TAIT ALIM VERGS
9034 MOTORLU TAITLAR VERGS
9035 TAIT ALIM VERGS
9036 YYECEK BEDELLER
9037 TEMNAT O. YAPILAN THS.
9038 ADELERDEN ALACAKLILAR
9039 HESAP KART VE DEFTERLERNE LENMEYEN TAHSLATLAR
9040 MERA FONU
9041 MERA FONU PARA CEZASI
9042 MLGA TRAFK HZMETLERN GELTRME FONU TCAR PLAKA GELRLER
9043 MLGA YATIRIM TEVK FONU
9044 4961 S.K. GEC 2. MAD. 3.FIKRASINA GRE TAHSILAT
9045 TAHSLATI HIZLANDIRMA TEBLNE GRE VERLEN TAHAKKUK
9046 ZEL HESAP GELRLER
9047 TEK BAINA ALINABLEN DAMGA VERGS
9048 5035 SAYILI KANUNA GRE HAR
9049 4749 KAMU FINANS BORC YN. DZEN. HAK. KANUN HAZNE ALACAKLARI
9051 DI SEYAHAT HARCAMALARI VERGS
9052 TAINMAZ MALLAR SATI GELRLER
9053 ECRMSL GELRLER
9054 DER TAINMAZ MALLAR DARE GELRLER
9055 TAINIR MALLAR SATI GELRLER
9057 DORUDAN GELR DESTE DEMELER
9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059 TCARET SCL HARCI
9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061 OYUN KAIDI GELRLER
9062 TAPU VE KADASTRO HARLARI
9063 SKAN HARCI
9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARLARI
9065 TRAFK HARLARI
9066 YARGI HARLARI
9067 THAL VE MAL RUHSAT VE TEMDT CRET
9068 GEM VE LMAN HARLARI
9069 DER HARLAR
9070 DEERL KAITLAR GELRLER
9071 TAVZLERDEN GER ALINANLAR
9072 KRAZLARDAN GER ALINANLAR
9073 YEM ANALZ CRET
9074 EKER FYAT FARKI
9075 AKARYAKIT FYAT FARKI
9076 BAKA VERG DARES MKELLEF
9077 MOTORLU TAIT ARALARINA LKN ZEL TKETM VERGS (TESCLE TAB OLANLAR)
9078 GBRE DENEY VE ANALZ CRET
9079 4961 S.K. GEC 1. MAD. GRE PARA CEZASI
9080 DER PARA CEZALARI
9081 ZMMETLERE GERLEN PARA VE DEERLERDEN BORLULAR
9082 FAZLA VE YERSZ YAPILAN DEMELERDEN BORLULAR
9083 SOSYAL DAYANIMA VE YARDIMLAMAYI TEVK FONU
9084 STHSAL VERGS
9085 TRAFK CEZALARI
9086 HESAPLANAN GECKME ZAMMI
9087 TAKP GDERLER KARILII ALINAN
9088 IRAKLIK FONU
9089 2000/2 SAYILI BKK GERENCE YATIRIMLARI TEVK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090 ETL GELRLER
9091 PETROLDEN DEVLET HSSES
9092 YKSEK RENM HAR KREDS
9093 RESM ARABULUCULUK CRET
9094 EM.SAN. 17 MAD. GELRLERN THK EDLMEMES CEZASI
9095 4961 S.K. GEC 2. MAD. 1.FIKRAYA GRE TAHSLAT
9096 4369/15 SUA TRAK EDEN KLER
9097 HAKSIZ ALINAN VERG ADES
9098 HAKSIZ ALINAN VERG ADES CEZASI
9099 KALDIRILAN VERG ARTIKLARI
9901 AD ORTAKLIK MKELLEFYETSZ MKELLEF KAYDI N VERG KODU

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura