??TE AF YASASININ ??FRELER? !Eklenme : 21.08.2016 10:12 | Güncelleme : | 11206  Okunma

İŞTE AF YASASININ ŞİFRELERİ !


 VAN dan okurumuz Erhan Tezcan soruyor: “Bünyamin bey, işyerimizin SGK ya borçları var. Taksit yaptırmıştık, ama taksitleri de ödeyemedik. Şimdi yeni af kanunu çıkmış diye duyduk. Nasıl yararlanabiliriz? Borçların faizini sildirmek mümkün mü? Benim kayın biraderin de GSS borçları vardı. Onlar da silinecek mi? Ne yapması lazım? Ayrıntılı olarak açıklayın lütfen.”

Sayın okurum, duyduğunuz doğru, yeni torba yasa ile vergi ve SGK prim borçlarına yeniden yapılandırma hakkı geldi.

Af Kanunu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SGK ya olan prim borçlarının da faizi silinecek, düşük faizle ödeyip borcu kapatma yada taksitlendirme hakkı getirilecek.

Keza SGK nın kestiği idari para cezalarının da önemli bir kısmı siliniyor…

Peki, SGK borçlarına kısmi af ve yapılandırma hakkından nasıl yararlanacaksınız, borçların ne kadarı silinecek, ne yapmanız gerekiyor? Milyonlarca işvereni ve vatandaşı ilgilendiren bu konuyu ayrıntılı olarak açıklayalım…

GSS BORÇLARINA AF GELDİ!

Gelir testine girmiş olsun yada olmasın, bireylerin SGK ya olan genel sağlık sigortası GSS borçlarına Torba Yasa ile kısmi af ve yapılandırma imkanı getiriliyor.

Yani en önemli af GSS borçlarına…

Peki, GSS prim borcu dışında hangi SGK alacaklarına af geliyor?

İster SSK lı ister BağKur lu isterse de memurlar için tahakkuk etmiş olsun ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
Daha evvel çıkmış olan ve halen ödenmemiş isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, asılları yeni af kanununun kapsamında.

Tüm bu borçların yüksek ceza ve zamları silinecek, asılları peşin veya taksitle ödenebilecek…

BORCUN HANGİ KISMI AFFEDİLİYOR?

Saydığımız bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Torba Yasanın yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zamları gibi ferilerinden vazgeçilecek.

Türkçesi şu: Borçların hiçbirinin aslı affedilmiyor… Asıl borçları enflasyon oranında güncellenerek ödemek zorunlu!

Affedilen kısım faizleri, cezaları…

Ayrıca getirilen taksitle ödeme seçenekleri ile ödemelerin kolaylaştırılması söz konusu…

Bu yüzden de zamanında borcunu ödeyenler dezavantajlı durumda değiller. Zira bugün ödeyenler enflasyon ile birlikte zamlı olarak ödeyecekler, onlar ise zamanında ödeyip borcunu düşükten kapattılar…

GELİR TESTİNE HİÇ GİTMEYENLER!

Öncelikle GSS borçları ile ilgili düzenlemeleri açıklayalım…

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların yeni Af Kanunu kapsamında olduklarının özellikle altını çizelim.

2012 yılından beri hiç Gelir Testine girmemiş olanlara 31 Aralık 2016 tarihine kadar yani yılbaşı gecesine kadar dört ay süre verildi…

Dört ay içinde gelir testi için Kaymakamlıklara gider ise, genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi seviyesinden daha düşük olması şartıyla yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

Yani Gelir Testinin sonucu geriye dönük etkili olacak, borçlarınızın azalması veya tamamen ortadan kalkması mümkün olacak…

TAKSİTLE ÖDEME HAKKI GELİYOR

Bitmedi! GSS borçlarının azalması mümkün olabileceği gibi ödeme kolaylığı da geliyor…

Daha önce hiç gelir testine hiç başvurmayanların gelir testine başvurarak borçlarının belirlenecek seviyeye göre yeniden hesaplanması söz konusu olduğu gibi daha önce yüksek seviyeden çıkartılan GSS borçlarına uygulanan faiz, gecikme cezası ve zammı da kaldırılıyor.

Çıkan yeni prim borcunun asıl tutarının peşin ödenmesi halinde faiz, ceza, zam yok…

Dahası taksitle ödeme fırsatı da yeni kanunla geliyor:

Çıkan yeni GSS borcunu 12 eşit taksitle ödemeniz halinde de borcunuza ceza, zam uygulanmayacak.

BORCUN HANGİ KISMI AFFEDİLİYOR?

Peki, diyelim ki daha önce gelir testine girdiniz ama testin sonucuna göre çıkan dilimden borcunuzu ödeyemediniz.

Yani SGK ya halen GSS borcunuz var…

Bu gibi kişilerin de borçları af kapsamında….

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup Torba Yasanın yayımlanacağı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının peşin veya oniki ayda eşit aylık taksitler hâlinde ödenmesi durumunda son taksit ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecek…

Yani bu yapılandırma Gelir Testine daha önce girmiş olanlar için de büyük avantajlı…

HASTANEDEN YARARLANMAYA HEMEN BAŞLAYABİLİRSİNİZ

Gelir testine girsin veya girmesin GSS borçluları açısından işin püf noktası şu:

Bu gibi kişilerin altmış günden fazla GSS borcu göründükçe hastaneye gidemiyorlar, ilaç alamıyorlar…

Torba Yasa işte bu sorunu çözüyor…

GSS borçlarını cezası ve zammı düşülüp azaldıktan sonra peşin ödeyip kapatanların veya 12 taksite böldürenlerin, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları halinde hastaneden, eczaneden yararlanma hakları hemen başlayacak…

Yalnızca ilk taksidi yatırmaları yetecek…

OCAK SONUNA KADAR BAŞVURMAK GEREK

GSS borcu olan (yani gelir testine girmiş ama borcu biriken) kişilerin aftan yararlanmak için 31 Ocak 2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Bu şekilde yapılacak başvuru sonrası ise, ilk taksiti veya peşin ödenmesinin istenmesi halinde prim borcunun tamamını 28 Şubat 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor…

Af Yasası yayımlandığı için artık başvurma süresi başladı. Yani hemen SGK ya gidip borç yapılandırma dilekçesi verebilirsiniz. SGK dilekçenizi genelge çıktıktan sonra işleme alacak ve size borcunuzu iade taahhütlü olarak PTT ile bildirecek…

ESKİ DESTEK PRİMLERİNE AF GELİYOR!

Bildiğiniz gibi eskiden yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra Bağ-Kur lu çalışan veya şirket ortağı olanlardan prim kesilirdi.

Yüzde maaşın onbeşi olan bu kesinti, sonra yüzde ona düşürüldü. Bu yılın başında ise bu kesintiler tamamen kaldırıldı! Ama eski dönemlerden kalan borçlarla başı dertteydi emeklilerin…

İşte yeni Torba Yasa bu konuyu da düzenlemiş…

BağKurlu çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken emeklilerden 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş borçlar da af kapsamında.

Bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Torba Yasanın yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde faiz, ceza ve zamlarından vazgeçecek devlet...

ASGARİ İŞÇİLİK PRİMLERİ DE AF KAPSAMINDA

30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bugünden önce SGK ca re sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen asgari işçilik ödemeleri ve cezaları de af kapsamında…

Buna göre ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı affediliyor…

Bunlara diğer alacaklarda olduğu gibi ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bugüne kadarki süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde faiz, ceza ve zamlarından vazgeçecek devlet...

İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM VAR!

Torba Yasanın prim alacaklarının asıllarını (asıl borcu) affetmediğini belirttik.

Bunun tek istisnası idari para cezaları…

30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup kesinleştiği halde halen ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50 si yani yarısı affediliyor.

Geriye kalan yarısı içinse ödeme sürelerinden itibaren bugüne kadar geçen süre için diğer borçlarda olduğu gibi Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak güncelleniyor.

Dahası idari para cezalarına daha önce uygulanmış gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer i alacaklarının da tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

Diyelim ki size kesilen idari para cezasını zaten ödemiştiniz ama geriye faizi ve zammı kaldı. Bu gibi asıl ceza borcu ödenmiş ama aslı ödenmiş fer i alacakları duran borçların yüzde %40 ının ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 60 ı affedilecek…

Yani asılları ödenmiş ama faizi ve cezası kalmış borçların da yüzde 60 ı silinecek…

BAŞVURULAR 31 EKİM E KADAR!

GSS borçlularına başvuru için beş ay tanındı, ama diğer SGK borçları için süre daha kısa: İki aylık bir süreniz var…

Yapılandırma kapsamındaki SGK borçlarını yapılandırmak isteyen borçluların, Ekim ayının sonuna (yani 31 Ekim 2016 tarihine) kadar SGK ya başvurmaları gerekiyor…

Borcunuzu ister peşin öder kapatırsınız, isterseniz de 18 eşit taksitte (düşük faizle) yapılandırır, taksitle ödersiniz.

Başvurduktan sonra SGK size borç ödeme planınızı postacı ile iadeli taahhütlü olarak gönderecek.

Borcun tamamını veya taksidi seçtiyseniz ilk taksidi yılbaşına kadar ödemeniz gerekiyor…

BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Ülkemizde af kanunlarının çıkmasına alıştık. Nerede ise iki yılda bir af kanunumuz çıkıyor…

Normal koşullarda bu iyi bir şey değil. Ancak bizimki gibi GSS gibi kapsamlı reformlar yapan, darbesinden tutun ardarda beş seçime kadar çok zor dönemler geçiren ülkelerde böyle af ve yapılandırma adımlarının faydası var…

Bu gibi zamanlarda yeni bir sayfa açmak sistemden dışlananları, borca gömülenleri, milyonlarca mağduru yeniden sisteme katmak, sıkıntısını gidermek demek…

Altı milyona yaklaşan GSS borçlusunu ve SGK ya borcu olan milyonları, banane diyerek bir kenara atamayız…

Son çıkan yapılandırma da bunun için tarihi bir adım… SGK ya borcunuz varsa aman siz siz olun bu fırsatı kaçırmayın deriz!

Bünyamin ESEN
memurhaber.com

 

           


 

 

 


 

 


 

 

   ILETISIM  /  KÜNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Güvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - Ögretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari Ücret  /   Asgari Geçim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Türmob  /   SMMM  /   Sektörler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura