?ndirimli Oran KDV ?adesinin Ayn? Y?l ?çinde Nakden Yap?lmas?

Eklenme : 10.01.2017 06:14 | Güncelleme : 16.02.2017 10:06 | 2665  Okunma


Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu değişikliğiyle ilgili Maliye Bakanlığı verilen yetki uyarınca, “ indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunan mükelleflerin nakden iadelerini aynı yıl içinde ertesi yılı beklemeden yapılabileceği belirtildi. “ Mevcut mevzuata göre mükelleflerler, indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimleri nedeniyle yüklendikleri KDV’lerini ilgili yıl içerisinde sadece mahsuben iade alabilmekte ancak nakden iade almak istediklerinde ertesi yılı beklemek zorunda kalmaktadırlar.

Hükümet tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları itibarıyla yılı içerisinde mahsuben iade edilmeyen verginin, yine belirlenen dönemler, örneğin üç aylık, altı aylık dönemler itibarıyla nakden iade edilebilmesine imkan getirilmiştir.

       

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  Vergi

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura