Türkiye'nin Muhasebe Portalı

4/A SİGORTALILARININ Bireysel Emeklilik Kapsamına Alınması.

Eklenme : 09.01.2017 07:37 | Güncelleme : 04.03.2017 07:39 | 10152  Okunma

4/A SİGORTALILARININ BES Bireysel Emeklilik Kapsamına Alınması.


Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/01/2017 Tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/04/2017 tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250 den az olan bir işveren bağlı olarak çalışanlar 01/07/2017 tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/01/2018 tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50 den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/07/2018 tarihinden itibaren,

Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak 10 dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/01/2019 tarihinden itibaren,

yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir.         

* Bu madde kapsamında çalışan sayısının belirlenmesinde ,birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı gözönünde bulundurulur.

* Çalışan katkı payı ,çalışanın 5510 sayılı kanunun 80.maddesine göre belirlenen prime esas kazancın % 3 üne karşılık gelen tutardır.Bu şekilde hesaplanan çalışan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmaz.Bodroda %3 kesinti sütunu açılarak bu kesinti yapılır.

* Çalışanın,kapsama alınma tarihinden önceki bir döneme ilişkin çalışması karşılığın da ,kapsama alınma tarihi ve sonrasında ödenen ücretlerden çalışan katkı payı ke- sintisi yapılamaz.ücreti peşin ödenen çalışanlara ,kapsama alınma tarihinden önce- ki dönemde ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılamaz.

* Çalışan emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilir.

* Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değiş- mesi halinde ,yeni işyerinde bu madde kapsamın da bir emeklilik planı var ise çalı şanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe es as süresi yeni işyerinde emeklilik sözleşmesine aktarılır.

* 45 yaşını doldurmuş çalışanlar,bu kapsama dahil değildir.

                      Adana S.M.M.O  Sosyal Güvenlik Komisyonu.      


REKLAM

4/a ssk , bes , bireysel emeklilik ,  



 

 

 


 

 

 


   ILETISIM  /  KÜNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Güvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - Ögretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari Ücret  /   Asgari Geçim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Türmob  /   SMMM  /   Sektörler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   İş İlanları  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affı  /   2016 Pratik Bilgiler  /