2017 Asgari Ücrete Göre Kim Ne Kadar Prim Ödeyecek?

Eklenme : 02.01.2017 09:46 | Güncelleme : 16.02.2017 10:11 | 18617  Okunma


Yeni aylık asgari ücret 1.777,50 TL olarak belirlendi. Buna göre asgari ücret üzerinden aylık ödenecek sigorta primleri 2017 yılında şöyle olacak:1- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar.(Ayda 10 günden az çalışanlar)

2017 yılında işsizlik primi ödemek istemeyenler

59,25 x 24 x % 32,5 = 462,15  TL Sigorta primi aylık alt sınırı

2017 yılında işsizlik primi de ödemek isteyenler 

59,25 x 24 x %35,5 = 504,81 TL   Sigorta primi aylık alt sınırı

2- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

a) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanların,

b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların,

c) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının 2017 yılı aylık sigorta primleri;

Aylık kazanç alt sınırına göre 

59,25 x 30 x %29,5 = 524,36 TL

3- İsteğe bağlı sigortalıların (5510/4-1(b) 2017 yılı aylık sigorta primleri

Aylık alt sınır primi

59,25 x 30 x %32 =568,80 TL

4- Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli çalışan sigortalıların 2017yılında ödeyecekleri sigorta primleri (5510 S.K Ek6)

2017yılında işsizlik primi ödemek istemeyenler:

59,25 x 24 x %32,5 = 462,15  TL  Sigorta primi aylık alt sınırı

2017 yılında işsizlik primi de ödemek isteyenler 

59,25 x 24 x %35,5  = 504,81 TL  Sigorta primi aylık alt sınırı

5- Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri  

59,25  x 30 x %20 =  355,50 TL İsteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı

6- Evde ürettikleri eşyaları işyeri açmaksızın satan kadın sigortalılar (5510 geçici 16.madde)

Aylık prim 59,25TL x 24x %32 =  455,04TL

7- Tarım ve Orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar (5510 Ek 5.madde) 

Alt sınır aylık prim = 59,25 x 24x%34,5=490,59TL

Ahmet Metin AYSOY


       

Asgari_ucret  Asgari_ucret  Pratik_Bilgiler

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com