Yeni Torba yasa ile 2017 de neler de?i?ecek?

Eklenme : 28.12.2016 09:59 | Güncelleme : 16.02.2017 07:28 | 23474  Okunma


Memur emeklilerinin ikramiye farkları ödenecek. İşverene asgari ücret desteğinin yanında SGK primleri de ötelenecek. Evde bakım parası alan kişiler için de önemli bir düzenleme var. Akşamdan Okan Güray Bülbül yazdı;2017 6770 sayılı Torba Yasa Resmi Gazetede yayınlandı.

Alt komisyondan geçen ve geçtiğimiz hafta Meclis gündemine gelen Torba Kanu nda üç kesime yönelik müjde var. Müjdenin ilki otuz yılın üzeri hizmeti olduğu halde emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memurlara. Bu memurlara otuz yılın üzerindeki hizmetleri için ikramiye farkları ödenecek. İkinci müjde ise işverenlere. 2016 da uygulanan asgari ücret desteği, 2017 de de sürecek. Buna ek olarak işverenlerin SGK primleri de ötelenecek. Üçüncü müjde ise evde bakım parası alan kişilere geldi. Evde bakım parası alırken borçlu çıkma konusunda yeni bir düzenleme hayata geçecek.

30 YIL ÜSTÜNE İKRAMİYE

30 yılın üzerinde hizmeti olup emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memurlara SGK ikramiye farklarını ödeyecek. İkramiye farkları başvuru tarihine göre bir yıl içinde ödenecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM

2016 da asgari ücret yüzde otuz artırılmış ve 1.300 TL olmuştu. Buna karşılık işverenlere de asgari ücret desteği kapsamında 100 TL’lik destek öngörülmüştü. Torba Kanun daki hükümle bu uygulama 2017 de de sürdürülecek. Dolayısıyla 2017 Ocak ta bir işverenin asgari ücret desteğinden yararlanacağı miktar, 2016 Ocak ta SGK’ya belirlenen günlük kazanç tutarının altında bildirilen sigortalıların SGK’ya bildirildiği gün sayısı üzerinden hesaplanacak. 2016 yılında 85 TL olarak belirlenen bu rakam 2017 için güncellenecek. Sigortalıların SGK’ya bildirildiği gün sayısının 3.33 TL ile çarpılması sonucu bulunan miktar kadar destek sağlanmıştı. 2017 de gün sayısının çarpılacağı miktar da yine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

YETERSİZ BAKIM PARASI ALANLARA DÜZENLEME

Torba Kanu ndaki bir diğer hüküm ise evde bakım parası alan kişileri ilgilendiriyor. Buna göre yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen net gelir asgari ücretin üçte ikisinden az olan engellilere evde bakan kişilere evde bakım parası ödeniyor. Ancak belirtilen gelir sınırı aşıldığında, gelirin aşıldığının tespit edildiği tarihten itibaren haksız ödenen evde bakım parası faiziyle geri isteniyor. İşte Torba Kanun daki hükümle bu sınırın aşılması sonrası kişilerden istenen paraya uygulanacak faiz oranında değişikliğe gidilecek. Gelir sınırının aşıldığı ölçüde faiz uygulanacak. Bu sayede gelir sınırının aşılması nedeniyle evde bakım parası alamayacak hale gelen ve bunu zamanında bildirmediği için mağdur olan kişilerin mağduriyetleri bir nebze de olsa azaltılacak.

İŞVERENİN PRİMLERİ ÖTELENİYOR

Torba Kanun la işverenlere yılsonu ve 2017’nin başında rahatlatacak bir başka düzenleme daha var. Buna göre 2016 Aralık ile 2017 Ocak ve Şubat ta ödenecek primler 2017’nin ekim, kasım ve aralık aylarına ötelenecek. Bu kapsamdaki prim ötelenmesine ilişkin uygulama şu şekilde olacak. Primler herhangi bir faiz işletilmeksizin ötelenecek. Dolayısıyla işverenlere yılsonunda ve başında ciddi anlamda destek sağlanmış olacak.

Hesaplamada farklılık yok 2015 Ocak ta SGK’ya günlük kazancı 85 TL’den az 10 kişiyi 30 tam gün üzerinden toplamda 300 gün bildiren işveren, 2016 ocak ayında 999 TL asgari ücret desteği almıştı. 2017 de aynı şekilde belirlenecek rakam ile çarpılması sonucu uygulama ve destek devam edecek.


2017 torba yasa  2017 sicil affi  SGK prim erteleme  6736 yasa uzama 

Torba_Yasa  Pratik_Bilgiler  Muhasebe

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com