ZORUNLU B?REYSEL EMEKL?L?K S?STEM? UYGULAMASI BA?LIYOREklenme : 26.12.2016 07:01 | Güncelleme : 15.02.2017 21:13 | 5791  Okunma

Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi), Devlette 4/C (Emekli Sandığı) statüsünde çalışanlar ile özel sektörde hizmet akdine tabi 4/A (SSK) kapsamında istihdam edilip 45 yaşını doldurmamış çalışanlardan yeni işe alınanları veya halen çalışmakta olanları 01.01.2017 tarihinden itibaren zorunlu olarak kapsama almaktadır.


 Hangi işyerlerinin plana dâhil edileceğini, hangi şirketlerle sözleşme yapılacağını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulunda olacaktır. Uygulamanın başlama tarihi yaklaştıkça hangi işyerlerinin uygulamaya ne zaman dahil olacağıyla ilgili bilgiler de netleşmeye başladı. İşyerlerinin sisteme dahil olma tarihleri çalıştırdıkları işçi sayısına göre belirlendi ve kademeli bir geçiş öngörüldü. Buna göre 1000 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri 1 Ocak 2017’de, 250 - 999 arasında çalışanı olan işyerleri ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm merkezi bütçeli kamu kurumları   1 Nisan 2017’de, 100 -  249 arası  çalışanı olan işyerleri  1 Temmuz 2017’de,    50 - 99 arası çalışanı olanlar ve tüm belediyeler 1 Ocak 2018’de, 10 - 49 arası çalışanı olanlar 1 Temmuz 2018’de, 5 - 9 arası çalışanlı işyerleri 1 Ocak 2019 da,  1- 4 arası çalışanı olan işyerleri ise 1 Temmuz 2019’da  Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemine zorunlu olarak geçeceklerdir.

İşverenin tüm işyerlerindeki çalışan sayısı 1000 den fazla ise 01.01.2007 tarihinde sisteme dahil olmak zorunlu olacağından Bireysel Emeklilik sözleşmesi açacaklardır. Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren iki ay sistemde kalmak zorundadır. Bu sürenin bitim tarihini müteakip sözleşmeden cayabilecektir.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi katkı payını, sadece sigortalı ödeyecek olup devlet %25 oranında ayriyeten katkıda bulunacaktır. İşverenin sisteme katkıda bulunma zorunluluğu olmayacaktır. Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır.İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesinti yapacak ve  kesinti tutarını en geç çalışanın, ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü içinde Bireysel Emeklilik Şirketine aktarmak zorunda olacaktır. İşveren, bu madde uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın kanun kapsamındaki hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu olacaktır. Ayrıca, İşverene yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması hâlinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olanlar ayriyeten Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi içinde katkı payı ödemek zorunda olacaklardır.

 SORU;

Merhaba Mustafa bey,
Belediye Başkanlarının sigortası devlet tarafından yatırılıyor ama muhtarların sigortası devlet tarafından yatırılmıyor. Muhtar da seçim ile geliyor belediye başkanı da seçim ile geliyor. Sorum şu, devlet muhtara da sigorta yapacak mı sizin bu konuda bilginiz var mı? Ne yapmamız gerekiyor. Teşekkürler. Muhammet Keklik 

CEVAP;

Muhammet Bey; 

Şuan ki Kanuna göre Muhtarlar açık bir şekilde 4/B (Bağ-Kur) sigortalısı kapsamında tanımlandıklarından primlerinin devlet tarafından ödenmesi mümkün değildir. Bir Kanun değişikliği yapılması hainde muhtarlarında primlerinin bir kısmını devlet ödeyebilir. Devletin ödemesi halinde de primin bir kısmını yine sizin ödemeniz gerekmektedir. Zira Belediye Başkanlarının ücretlerinden de kendi adlarına prim kesintisi yapılmaktadır.

Mustafa KESKİN 26 ARALIK 2016

 

           


 

 

 


 

 


 

 

   ILETISIM  /  KÜNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Güvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - Ögretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari Ücret  /   Asgari Geçim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Türmob  /   SMMM  /   Sektörler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura