2017 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DE???T?RME HADLER? ?LE ?LG?L? EK AÇIKLAMA

Eklenme : 23.12.2016 07:24 | Güncelleme : 15.02.2017 21:02 | 15560  Okunma


21.12.2016/144 sayılı “Özel Sirküler : 2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri” ile ilgili Mevzuat Sirküleri ile iligili ek açıklamadır. Vergilerin yasallığı ve hukuki güvenlik ilkeleri gereği mükelleflerin 2017 yılında tutacakları defterlere ilişkin hadler, 2016 yılı iş hacimlerine ve dolayısıyla 2015 yılı sonunda 260 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 2016 yılı için açıklanan hadlere dayanmaktadır.

Aynı şekilde bu ay (Aralık 2016) sonunda açıklanacak hadler, mükelleflerin 2017 yılı iş hacimlerine göre 2018 yılında tutacakları defterlerin belirlenmesinde geçerli olacaktır.

Buna göre 2016 yılı sonunda yayımlanacak VUK Genel Tebliğinde yer alan hadlerin, 2016 yılı iş hacimlerine göre 2017 yıl defterlerinin belirlenmesinde dikkate alınması mümkün değildir. Söz konusu Tebliğde yer alacak hadler, 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
 

       

 

 

 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  Turmob

 
 

 

 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com