Mali Müşavirlere KOSGEB Destekleri Açılacak Mı?

Eklenme : 22.12.2016 12:12 | Güncelleme : 14.03.2017 13:09 | 35565  Okunma


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilmekte olan 50.000.-TL tutarlı sıfır faizli işletme kredisi kredi faiz desteğinden meslek mensuplarımız yararlanamamaktadır.KOSGEB kredilerinin kullandırılmasında müracaattan sonuçlanıncaya kadar her türlü hizmeti veren ve bu hizmet karşılığında hiçbir ücret almayan meslek mensuplarımızın kapsam dışında bırakılması meslek mensuplarımıza yapılan bir haksızlıktır. Bu haksızlığın yapılacak düzenleme ile giderilmesi acil talebimizdir.

Destekten yararlanmama sebebi ise KOSGEB sisteminde aşağıda belirttiğimiz nace kodlarının olmayışıdır. Mesleki faaliyetlerimiz için sistemde nace kodu olarak;

42. GRUP

69.20.1 - Mali Müşavirlik Hizmetleri

69.20.2 - Muhasebe ve Defter Tutma Faaliyetleri

69.20.3 - Vergi Danışmanlığı ve Vergi Beyannamesinin Hazırlanması Faaliyetleri

69.20.4 - Yeminli Mali Müşavirlik Faaliyetleri

69.20.5 - Mali Denetim Faaliyetleri Tanımlanmıştır.

İlgili kurum ile acilen görüşülerek bu destekten ve bundan sonra sağlanacak olan diğer desteklerden meslek mensuplarımızın da yararlanmaları için yukarıdaki nace kodlarının da açılmasının sağlanması hususunda gereğini arz ederiz.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,

Yücel AKDEMİR
İstanbul SMMMO Başkanı

 

       

Finans  Muhasebe  SMMM

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura