TÜRMOB dan Baz? Mü?avirlere Meslekten Ç?karma ve Faaliyetten Al?koyma Cezalar?

Eklenme : 13.12.2016 06:22 | Güncelleme : | 20185  Okunma


TÜRMOB dan Bazı Müşavirlere Meslekten Çıkarma ve Faaliyetten Alıkoyma Cezaları 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali MIĞI’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 21.06.2016 gün ve 2016/022 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.11.2016 tarihinde başlanmış olup, 06.11.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayhan BÜYÜKBALTA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 03.02.2016 gün ve 2016/23-126-03 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.11.2016 tarihinde başlanmış olup, 16.11.2017 tarihinde son bulacaktır.

3 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ünsal KUL’a Oda Disiplin Kurulu’nun 14.01.2015 gün ve 2015/02-75-05 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 30.06.2022 tarihinde başlanacak olup, ceza 30.06.2023 tarihinde son bulacaktır.

       

Turmob  SMMM  YMM

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura