Gerçe?e Ayk?r? Rapor düzenleyen bilirki?ilere 7 y?la kadar HAP?S CEZASI

Eklenme : 08.02.2016 05:38 | Güncelleme : | 2531  Okunma


Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve Başbakanlık'a gönderilen Bilirkişilik Kanun Tasarısı, gerçeğe aykırı rapor düzenleyen bilirkişilere verilen hapis cezasının alt sınırını 1 yıldan 3 yıla, üst sınırını ise 3 yıldan 7 yıla çıkartıyorBilirkişilik Kanunu Tasarısı, Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlık'a gönderildi. 

Bakanlar Kurulunda görüşülmesi planlanan tasarının TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor.
Tasarıyla, gerçeğe aykırı rapor düzenleyen bilirkişilere verilen hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 3 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 7 yıla çıkartılacak. 

Tasarı ile "Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez" ibaresi hayata geçirilecek.

Bilirkişilikle ilgili ilkelerin sıralandığı tasarıda, şu ifadeler yer aldı: 

"Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir. Bilirkişi, raporunda çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz. Hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz. Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye devredemez. Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır."

Müstakil bir kurum oluşturulacak

Tasarıyla, bilirkişilik hizmetlerinde temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit etmek, temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri belirlemek, bilirkişilerin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri belirlemek, bilirkişilik temel eğitimi ve bu eğitim sonunda yapılacak yazılı sınava ilişkin usul ve esasları belirleyerek, eğitimi verecek eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurumlara izin vermek, bilirkişilerin denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek, temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısını belirlemek üzere müstakil bir kurum oluşturulacak.

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranacak niteliklerin de düzenlediği tasarıya göre, bu kişilere "bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak" şartı getirilecek. 

      0 

 

 

 

Sektorler  Pratik_Bilgiler  Haber

 
 

 

 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com