TÜRMOB, Denetim E?itimleri S?L BA?TAN....

Eklenme : 08.11.2014 10:48 | Güncelleme : | 1546  Okunma


26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin Geçici 1. maddesi kapsamında, meslek mensuplarımızın geçiş dönemi eğitimlerinin yapılması konusunda Ankara Üniversitesi'ne "Geçiş Dönemi Eğitimlerine Başlama Yetkisi" verildiği, eğitime katılmak isteyen meslek mensuplarımıza yardımcı olabilmek üzere Birliğimizin Ankara Üniversitesi ile işbirliği sağladığı, eğitim başvurularının Odalar aracılığı ile alanabileceği gibi www.ankusem.ankara.edu.tr adresinden online olarak da yapılabileceği ili yazılar ile odalarımıza bildirilmiştir.Eğitim planlamalarının yapılarak, eğitimlere başlalanabilmesi için eğitime katılmak isteyen meslek mensuplarımızın başvurularının bir an önce alınması önem arz etmektedir. Başvuruların hızlı bir şekilde alınabilmesini sağlamak üzere eğitim ücretinin ödenmesi, başvuruların online olarak alınmasında önemli kolaylıklar sağlanmıştır. 

Eğitimlerin, planlama sonrasında, arzu edilen bir süreç içerisinde yapılabilmesini sağlamak üzere, Anakara Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalamıştır. Bu protokol çerçevesinde, Marmara Üniversitesi, başta İstanbul İli olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer illerde eğitimlerin yapılabilmesine katkı sağlayacaktır. 

Eğitimlere katılmak üzere başvuru yapacak olan meslek mesnuplarımızın eğitim ücretlerini kolaylıkla ve masrafsız bir şekilde ödeyebilmelerini sağlayabilmek üzere T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Kamu Girişimci Şube'de kurumsal ödeme sistemi oluşturulmuş ve bu sistem hakkında bankanın tüm şubelerine bilgi aktarılmıştır. 

Meslek mensuplarımız, sadece katılacakları eğitimi, T.C. Kimlik Numaralarını ve meslek unvanlarını belirterek T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’nden ödeme yapabileceklerdir. T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Programı aracılığı ile internet ve cep şube üzerinden de ödeme yapılabilecektir.

Diğer taraftan, eğitim ücreti için T.C. Ziraat Bankası tarafından meslek mensuplarımıza kredi olanağı da sağlamıştır. 12 ay vade, % 1,05 faiz oranı içeren bu kredi olanağına ve kurumsal ödemeye ilişkin ayrıntılı bilgiler yazı ekinde yer almıştır.

Eğitim ücretini ödeyen meslek mensuplarımız, herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın sadece www.ankusem.ankara.edu.tr adresindeki formu doldurarak on-line olarak başvuru yapabileceklerdir. Başvurulara ilişkin olarak; kimlik, ruhsat ve eğitim ücreti doğrulama işlemleri Birliğimizce yapılacaktır. Mesleki tecrübe süresinin ve diğer koşulların sağlanmasına ilişkin sorumluluk ise meslek mensuplarımıza ait olacaktır.

 

YMM Nail SANLI
Türmob Genel Başkanı

 

Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitim Başvuruları

 

Eğitim ücretini ödemiş olan meslek mensuplarımız, herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın sadece www.ankusem.ankara.edu.tr adresindeki formu doldurarak on-line olarak başvuru yapabileceklerdir.
* Oda Başkanlıklarına gönderilen yazı...tıklayınız...>>>

* Geçiş Dönemi Eğitim Ücretlerine İlişkin Kurumsal Ödeme ve Kredi Bilgileri...tıklayınız...>>>

* KGK ve Ankara Üniversitesi Arasında İmzalanan Protokol Kapsamında Meslek Mensupları İçin Geçiş Dönemi Eğitim Programı Duyurusu...tıklayınız...>>>


 

      0 

 

 

 

Denetim  Turmob  Egitim-ogretim

 
 

 

 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com